Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Nu finns arbetslivsmuseerna med i statistiken!

Nyhet   •   Sep 26, 2014 13:13 CEST

För första gången någonsin finns arbetslivsmuseerna med i museistatistiken. Vi har i flera år arbetat för att få med dem i den offentliga museistatistiken och nu är vi äntligen där.

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. ”Museer 2013 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas verksamhet, personal och ekonomi. Populationen för år 2013 består av två grupper, den population som varit med i tidigare statistik, och för första gången den grupp av museer som kategoriseras som arbetslivsmuseer”, inleder Kulturanalys sin rapport.

Svarsfrekvensen har tyvärr inte varit den bästa bland arbetslivsmuseerna detta första år. Många kanske ställde sig frågan varför man skall ödsla tid på statistik.

Av de arbetslivsmuseer som är medlemmar i samarbetsorganisationen ArbetSam svarade 243 av 407 museer. Av de arbetslivsmuseer som inte är medlemmar svarade 160 av 906 museer.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) hoppas att fler arbetslivsmuseer kommer att redovisa sin besöksstatistik nästa år. Det oerhört viktigt att de finns med i statistiken. Arbetslivsmuseerna är viktiga för turismen och besöksnäringen. De är viktiga för bevarandet av vårt kulturarv. Med statistiken som underlag kan vi också diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället.