Marine Stewardship Council

Nu granskas fisket i Medelhavet

Nyhet   •   Feb 18, 2016 12:15 CET

Denna vecka startar ett projekt för att få fisket i Medelhavet mer hållbart. Satsningen är ett samarbete mellan MSC och WWF. Första steget är att kartlägga 100 småskaliga franska och spanska yrkesfisken för att bedöma fiskets hållbarhet. Förhoppningen är att några fisken är så pass bra att de i framtiden kan klara MSC:s miljöstandard. Men vägen dit är lång.

– Tyvärr är det mycket som tyder på att många fiskbestånd i just Medelhavet är hotade. Jag hoppas att detta projekt kan leda till att vi i framtiden kan njuta av MSC-märkt fisk vid Medelhavet, säger Minna Epps som är chef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Många småskaliga fisken i Medelhavet

Satsningen är i nuläget fokuserad på Frankrike och Spanien. Bland de 2 760 spanska och 1400 franska fiskebåtarna är hela 70 procent av den spanska flottan och 90 procent av den franska småskalig. Idag finns inga MSC-certifierat fisken i Medelhavet. Tillgången till resurser och data är mycket begränsad, vilket gör det svårt för de flesta småskaliga fisken att starta en granskning mot MSC:s miljöstandard. Enligt de data som finns är 88 % av fiskbestånden i Medelhavet överfiskade*.

– Medelhavet har många likheter med Östersjön. Vi skulle gärna se att en liknande kartläggning av Östersjöns fisken gjordes, säger Ottilia Thoreson, Manager, WWF Baltic Ecoregion Programme.

Satsningen går under namnet Medfish och påbörjas denna vecka. Kartläggningen av fisken kommer att ske av utomstående bedömare. Som riktmärke för hållbarhet kommer MSC:s miljöstandard att användas. En MSC-certifiering är ett sätt att säkra tillgången på fisk och skaldjur i framtiden.

* Källa: Europeiska kommissionen, havsfrågor och fiske, 2013, European Commission, MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES, 2013

Mer informatioin om projektet Medfish  www.project-medfish.com/

Presskontakt:  Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Sverige linda.sornas@msc.org, 0738-022503


Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell icke vinstdrivande organisation. Visionen är att världshaven ska sjuda av liv och att fiskbestånden ska skyddas för kommande generationer. MSC:s miljömärke och certifieringsprogram erkänner och belönar hållbara fiskemetoder och hjälper till att skapa en mer hållbar marknad för fisk och skaldjur. www.msc.org/se

WWF

WWF är med sina fler än fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer. WWFs vision är en framtid där människan lever i harmoni med naturen. WWF finns i över 100 länder och arbetar med naturvårdsprojekt i fält, naturvårdsforskning, utbildning och påverkansarbete i nationella och internationella forum. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. wwf.panda.org