SIS, Swedish Standards Institute

Nu kommer elen med ursprungsgaranti

Nyhet   •   Nov 09, 2009 14:13 CET

Ett nytt projekt har startat inom SIS för standardisering av ursprungsgarantier för el och kraftvärme. Syftet är att skapa en gemensam europeisk standard för ursprungsgarantier för el. Det ska i sin tur underlätta handeln med förnybar el över gränserna och driva på en omställning till förnybara energivaror.

- Gemensamma riktlinjer som gäller i hela Europa är mycket efterlängtade av branschen. Idag sker handel med ursprungsgarantier för el främst nationellt. Standarden kan bli ett viktigt verktyg för att uppnå målen i EU's direktiv om förnybar energi genom öppna upp för flera länder att delta i handeln, säger Mårten Sohlman, projektledare på SIS.

Målgrupper för de nya standarderna är elbolag, i synnerhet de som satsar på en omställning till förnybar energi, myndigheter och företag som säljer produkter som har producerats med förnybar el.

- Bland kunder och konsumenter ökar intresset för hur produkter och tjänster tillverkas. Det kommer att bli allt viktigare för företag att kunna bevisa för kunderna i sin marknadsföring, att de har använt sig av förnybar el.

Kontakta Mårten Sohlman, projektledare på SIS, för mer information:
marten.sohlman@sis.se, 08-555 520 95, 0707-480952.