Mitel Sweden AB

Nu kommer snön – kan du jobba effektivt hemma?

Nyhet   •   Dec 05, 2013 16:27 CET

Idag drar snöstormen Sven in över landet och därmed sker startskottet för årets vinter. Även om beredskapen för hårt väder sägs vara bättre denna vinter än tidigare år, leder vintern alltid till problem i person- och kollektivtrafik och därmed ökade kostnader både för individer, näringsliv och samhälle.

Under snöstormen i slutet av februari 2010 bedömdes att 6,6 miljoner arbetstimmar förlorades i Sverige på grund av störningar i trafiken och att 2,5 miljoner svenskar berördes av den. Även om just detta oväder var ett extremfall visar det på att även enskilda tillfällen kan leda till astronomiska samhällsomkostnader. Under vintern 2012-2013 var till exempel stora delar av landet helt snötäckt från början av december till mitten av april, med kontinuerliga större och mindre störningar som följd.

Och för den enskilde medarbetaren innebär det också både ökad stress och störningar. Möten som ställs in eller flyttas, deadlines som inte hålls, kollegor som inte är där de ska vara, svårt att ta sig till förskolor och skolor.

En viktig del av att göra vinterns störningsmoment mindre störande är förstås att göra det enklare för människor att arbeta effektivt och obehindrat oavsett om de är på kontoret eller hemma – eller fast på järnvägsstationen eller flygplatsen. Det är också en central del av Aastras verksamhet och vi vill därför ta tillfället i akt att berätta om några av våra lösningar på området.

Under 2013 har vi släppt två stora nyheter för att ge möjlighet att arbeta där det passar bäst för stunden – härarbete med ett annat ord. Dels videokonferenssystem Aastra BluStar för konferensrum och dels med Aastras trådlösa konferenstelefon S850i. Tillsammans med Aastra BluStar ekosystem kan användarna få tillgång till verktygen för avancerat videosamarbete i hög upplösning oavsett var man är, på sin publika eller privata dator, sin iPad eller iPhone. En enklare lösning, utan video, är Aastras helt trådlösa konferenstelefon S850i

Förutom tidsvinsten och den minskade störningskänsligheten innebär förstås också de ständigt förbättrade möjligheterna till distansarbete och distansmöten minskad påverkan på miljön och sänkta reskostnader. Det gör det lättare att välja bort tjänsteresor som inte behövs och värdera sin tid för att lägga kraften på de fysiska möten som verkligen räknas.

Vi på Aastra tar tillfället i akt att önska en god och lagom vit jul – och att du kommer fram tryggt och säkert dit du är på väg.