Vrouw Maria Maritime Museum

Nu lanseras ett riktigt virtuellt maritimt museum

Nyhet   •   Dec 02, 2009 08:11 CET

I en lokal på Liljeholmen möttes besökarna av kaffedoft, utställningsskärmar och på konferensbordet en modell av vraket. Fredrik Arvas och Stefan Morin gav en presentation av det nya museet med inriktning på visuell bearbetning, utställningsförfarande, historisk beskrivning och marin­arkeologiskt arbete.

Initiativtagaren Fredrik Arvas berättade att mötet hölls för att visa att museet finns, och att det nu är viktigt att fortsättningsvis fylla det med innehåll, samt att visa att det är öppet för medlemmar och besökare. Visionen är att museet fysiskt och virtuellt ska se likadant ut, där planen för det kommande fysiska museet är den virtuella versionen – museet på nätet. Det i sin tur finns där för att besökaren ska kunna komma tillbaka om och om igen, och att det ska finnas tillgängligt för det personer som inte kan besöka museet fysiskt.

Under mötet berättade man om museet med utgångspunkt från dagens virtuella visualisering och utställningen kring den. De meddelade att det också finns en hemsida om händelser och fakta kring Vrouw Maria, men att det virtuella museet kommer att få sin egen form och helt enkelt vara en interaktiv värld för besökaren att kliva in i – som vore den fysisk - ett sätt att åskådliggöra marinarkeologin utan bärgning. De vill tydligt signalera att det inte är en vanlig hemsida, utan ett museum, m.a.o. inget glapp mellan fysisk museum och det besökaren får på nätet.

Museet öppnar en monter i taget och idag finns två montrar som berättar om Det seglande skeppet och Grundstötning och förlisning. Det finns en museibutik med videofilmer om Vrouw Maria, tavlor baserade på en 3D-modell samt Vrouw Mariakaffet. Det består av en unik blandning av bönor odlade och rostade på motsvarande sätt som kaffet ombord på Vrouw Maria kan ha varit. Många frågor ställdes under eftermiddagen och det var en livlig diskussion som fortsatte tills lokalen var folktom och endast doften kaffe återstod.