JAK Medlemsbank

Nu prövar JAK eftersparfria lån

Nyhet   •   Aug 20, 2013 16:03 CEST

Som ett sätt att stödja medlemmar som bedriver verksamhet i linje med
JAKs värderingar, har styrelsen beslutat att under en prövotid låna ut pengar utan krav på bundet sparande. 

Tack vare medlemmarnas inlåning kan eftersparfria lån vara ett sätt att stödja organisationer och företag som är medlemmar. 

Det totala maxbeloppet för dessa lån är 25 miljoner kronor och varje medlem kan låna maximalt 1 miljon kronor, utan krav på sparande. Lånekostnaden är 4,5 procent. Under prövotiden kommer vi att utvärdera hur attraktivt detta är och de reaktioner vi får på erbjudandet. 

Lotta Friberg, styrelsens ordförande: 

- Det här är en speciell kampanj där vi vänder oss till juridiska personer, det vill säga företag och organisationer med ett erbjudande. Med det här kan JAK visa sitt stöd för miljöinvesteringar, lokal utveckling eller verksamheter som ligger i linje med våra värderingar och som vi är stolta över att få delta i eller visa upp. 

Kritierier för att beviljas ett eftersparfritt lån: 

• Lån kan endast beviljas för juridiska personer som är medlemmar och har samma värdegrund som JAK. 

• Lånen ska användas till miljöinvesteringar, lokal utveckling och småföretagande, eller verksamhet som är i linje med JAKs värderingar som de uttrycks i reglementet. 

• I övrigt gäller samma krav på kreditbedömning som för andra företag och organisationer (förutom kravet på bundet sparande). 

• Lånen kan sökas från och med nu. För mer info, kontakta huvudkontoret i Skövde, tel. 0500 – 46 45 00.