Coop Fastigheter AB

Nu ska det byggas stad på Backaplan i Göteborg

Nyhet   •   Sep 08, 2014 09:21 CEST

Backaplan är en del av Älvstaden mitt i Göteborgs växande stadskärna vid en av Göteborgs strategiskt viktiga knutpunkter. Det centrala läget och en lång handelstradition gör området mycket intressant för utveckling. Visionen är en tät, grön stadskärna med boende, handel, jobb och aktiviteter hela dygnet. Fastighetsägarnas ambition är att visionen Backaplan etappvis ska förverkligas till 2024

Från landsbygd till industriområde, sedan handelsplats. 1969 flyttade den första stormarknaden(EPA) in i fd kassaskåpsfabriken, där Coop Forum finns. Nu är det tid för nästa epok. En ny stadsdel med 5 000 bostäder motsvarande cirka 500 000 kvm , en ökning av butiksytorna till 100 000 kvm samt kontor och kommunal service.

– Vi ska skapa stad och stadsmässig handel på Backaplan, säger Coop Fastighets VD Bernt-Olof Gustavsson, en av de fem fastighetsägare som vill utveckla området.Han har följt Backaplan på nära håll i 14 år och varit med om ett par förslag på fastighetsutveckling i området under årens lopp, men är glad att de inte blev verklighet.

– Det hade varit katastrof för göteborgarna och alla andra om de planerna hade genomförts. Ett område som ska förändra karaktär måste mogna, säger han.

Staden som genom fastighetskontoret äger en mindre andel mark på Backaplan och ingår i samarbetet ser ljust på framtiden och är glad över att ett samarbete kommit till stånd.

– Samarbete är enda sättet att skapa förutsättningar för stadsutveckling på Backaplan. Vi måste jobba ihop, säger Peter Junker, bitr fastighetsdirektör på fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Förslaget som presenterades på Älvrummet i Göteborg den 4 september ar tagits fram med hjälp av det engelska arkitektkontoret BDP. Förslaget är inlämnat till stadsbyggnadskontoret som nu startar detaljplaneprocessen. 

Fastighetsägarna som ingår i samarbetet och äger merparten av marken på Backaplan är Balder, Coop Fastigheter, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, JPA Fastigheter och Platzer Fastigheter.