Connect Sverige Region Syd

Nu stärker vi positionerna i hela regionen

Nyhet   •   Aug 22, 2012 16:21 CEST

CONNECT Skåne stärker sina positioner - vill du vara med?

CONNECT SKÅNE
CONNECT Skåne förenar professionella krafter för att skapa tillväxt i hela Skåne och bygger på tre K: Kompetens, Kontakter och Kapital. I CONNECTs nätverk finns över 1 000 personer med gedigen erfarenhet och kunskap från företagandet som alla arbetar ideellt för att stötta det skånska näringslivet att utvecklas. De samlade insatserna skall leda till att företag blir framgångsrika, och att de genom vassa affärsplaner mm kan presenteras för såväl marknaden som för eventuellt riskkapital. Verksamheten har sitt ursprung i San Diego och startade i Skåne 1999, på initiativ av näringslivet tillsammans med akademin och har idag nära 90 finansierande partner. Det privata initiativet utgör fortfarande basen i nära samarbete och partnerskap med offentliga aktörer.

TJÄNSTEN
Som verksamhetsledare för en av våra viktiga regioner, östra delen av Skåne med särskilt inriktning på nordöstra, kommer du absolut inneha en av Skånes roligaste tjänster. Din viktigaste uppgift blir att stärka ett redan starkt varumärke. Till din hjälp har du en egen lokal styrelse, med en god förankring från det lokala näringslivet och som leds av vice rektorn för Högskolan Kristianstad. Övriga medarbetare finns i Malmö och Helsingborg samt i Lund där regionkontoret är förlagt och där även du kommer att vara lokaliserad då du inte finns på vårt kontor på Krinova i Kristianstad.
Du kommer främst att arbeta med FöretagsAcceleratorn – CONNECT Skånes senaste koncept – vars målgrupp är små- och medelstora företag som vill ta tag i sitt tillväxtarbete på ett konkret sätt. Det kan vara företagare som står inför expansion, export, ägarskifte eller har andra utmaningar i sitt växande. Inom ramen för FöretagsAcceleratorn kan det även vara möjligt för deltagande företag att söka externt kapital hos CONNECT Skånes Affärsängelnätverk.

Arbetet innebär att genom direktkontakt eller via nätverk erbjuda konceptet till företagare i ditt område men även att tillsammans med övriga medarbetare vidareutveckla programmet, för att på så sätt höja intresset.
Utöver ovanstående består ditt uppdrag i att förädla och stötta områdets mentornätverk. Mentorerna utgör det första steget i den traditionella CONNECTprocessen och de kan sörja för att entreprenörerna får bästa lots inför CONNECTs Språngbräda och mötet med Affärsänglarna.
Du ansvarar även för att finna lämpliga tillväxtbolag till Språngbrädorna som är den centrala CONNECTprocessen där språngbrädorna är en viktig del. Vid en Språngbräda samlas kompetens från CONNECT Skånes nätverk, för att tillsammans med entreprenören ta affärsprojektet vidare mot en framgångsrik utveckling.

PERSONLIGA EGENSKAPER
För att du ska kunna trivas med ditt uppdrag förutsätter vi att du har en positiv inställning till företagande och en god förståelse för de mindre bolagens villkor, t.ex. får du gärna ha drivit ett eget företag. Du bör ha en bred erfarenhet och vara väl förankrad i den östra delen av Skåne.
Som person är det av stor vikt att du är både kommunikativ och social samt är bekväm i säljsituationer, vilket också kräver en god portion tålamod. Då tjänsten är en utvecklingstjänst kommer egenskaper som att vara kreativ och att ha initiativkraft att vara en förutsättning.

TJÄNSTENS OMFATTNING
Tjänsten är för närvarande på 80 % och är lokaliserad både i Lund och i Kristianstad.

INTRESSERAD
För mer information är du välkommen att kontakta VD Eva Ohlstenius på telefon 046-222 12 09 eller lokalordförande Lena Persson telefon 0705-67 30 95. Besök även vår hemsida för mer information om CONNECT Skåne och vår verksamhet, www.connectskane.se
Du är välkommen in med din ansökan inklusive cv senast den 9 september 2012.

ANSÖKAN SKICKAS TILL:
VD/CEO Eva Ohlstenius
CONNECT Skåne
c/o Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund