Finansförbundet

Nu startar avtalsförhandlingarna för medlemmar på Forex Bank och X-Change

Nyhet   •   Feb 25, 2014 13:46 CET

Avtalsförhandlingarna för Finansförbundets medlemmar på Forex och X-Change har påbörjats med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Parterna kommer att förhandla om lön och allmänna anställningsvillkor i det lokala såväl som det centrala kollektivavtalet.

Förhoppningsvis blir förhandlingarna färdiga innan avtalen löper ut den 30 april 2014. Finansförbundet förhandlar både med Svensk Handel (centralt) och med Forex Bank och X-Change (lokalt).

Förhandlingarna rör i huvudsak följande områden:

  • Lön - Finansförbundet vill ha ett avtal med individgarantier och som ger medlemmarna reallöneökning
  • Arbetstidsfrågor - Finansförbundet vill ha ett enklare och tydligare arbetstidsavtal och en förkortning av veckoarbetstiden för flera grupper. Förbundet vill också öka den enskilde medlemmens inflytande över förläggningen av arbetstiden.
  • Förskjuten arbetstid - Finansförbundet vill ha förbättringar i ersättningsnivåerna för arbete på förskjuten arbetstid

Arbetsgivarna, å sin sida, vill bland annat förändra semesterperioden till maj - september och ta bort regeln om att arbetsdagen ska vara sammanhängande.

Följ utvecklingen av förhandlingarna löpande här på webben www.finansforbundet.se.