Axel Johnson AB

Nu växlar Axelerate upp

Nyhet   •   Dec 02, 2013 10:39 CET

I november hölls den första workshopen i Axel Johnsons mångfaldssatsning Axelerate. Målet är öka takten i mångfaldsarbetet ytterligare.


Ett sjuttiotal medarbetare från Axel Johnson-koncernens verksamheter träffades i Stockholm för att under en workshop identifiera lösningar, sätta mål och genomföra aktiviteter som ska resultera i konkreta insatser.

– Nu går våra bolag samman för att skapa förändring, vilket gör Axelerate till en unik satsning. Insatserna ska öka mångfalden och implementeras direkt i koncernbolagen, säger Caroline Berg, direktör Human Development och Kommunikation på Axel Johnson.

Koncernbolagen bidrar

I programmet deltar medarbetare från hela koncernen. De har valts ut med en blandning av olika kompetenser, ålder, kön och internationell bakgrund. Maj-Britt Petersen, HR-ansvarig på Certex Danmark, ett bolag inom Axel Johnson International, är en av dem:

– Vi har många kunder som verkar på internationell basis och som ställer krav på oss som en internationell leverantör. Därför är det viktigt med mångfald och att avspegla våra kunder. Jag ser fram emot att vi genom Axelerate får en konkret plan med konkreta förslag på handlingar som vi kan implementera i vårt företag.

”Mångfald motiverar medarbetarna”

Tillsammans ska bolagen inom Axel Johnson-koncernen skapa förändring och gå från ord till handling. Anders Strålman, vd för Axfood, menar att Axelerate skapar fler affärsmöjligheter.

– Med ökad mångfald tillgodoser vi alla våra kunders behov och ökar därmed kundnyttan. I dag har till exempel 23 procent av de som handlar på Willys en internationell bakgrund. Genom Axelerate tar vi hand om dem ännu bättre.

Axelerate ska även bidra till att göra Axfood mer attraktiv som arbetsgivare. Redan i dag talas det över 30 språk inom delar av bolaget.

– Vi vill att Axfood ska vara ett bra första jobb för individer med olika bakgrunder som kommer ut i arbetslivet. Genom olika kompetenser och erfarenheter kan vi bättre ta hand om våra kunder och därmed få ökad omsättning och ett bättre resultat. Vårt mål är skapa nöjda kunder och kompetenta medarbetare.

Affärsnytta för alla

Upprinnelsen till Axelerate är ett beslut som fattats i affärsledningen. Fredrik Persson, vd för Axel Johnson, menar att mångfald i alla dess former är en prioriterad fråga i hela koncernen.

– Mångfald är grunden till vår koncern, med sju helt olika verksamheter, och skapar affärsnytta för alla – kunderna, samhället och medarbetarna, säger han. Hans mål med satsningen är att ta tillvara fler goda idéer.

– Det finns en enorm kraft i vår organisation. Genom att lyssna på våra medarbetare ökar vi takten i mångfaldsarbetet ytterligare.

Samtliga mål och aktiviteter ska följas upp och utvärderas årligen.

För mer information, kontakta Julia Rimmerfeldt, pressansvarig på Axel Johnson. E-post:axelerate@axeljohnson.se, tel: 0739-302926