Magelungen Utveckling AB

# 1 - 2017 Månadsbrev Januari

Nyhet   •   Jan 31, 2017 14:14 CET

OPEN SPACE 2017
-
Stort tack till alla kollegor som var på plats i Nynäshamn i fredags! Det kommer att komma ut en utvärdering via mail som vi skulle vara väldigt glada om vi fick in riktigt många svar på. Känslan är dock att det var en lyckad organisationskonferens med många spännande ämnen, intressanta diskussioner, kreativa idéer - och inte minst ett stort tack till Aiman för poetryslam, till Gävle-gänget för ett oförglömligt musikqiuz och till hela OS-teamet för utmärkt organiserande och råddande!

Vi hälsar nya rektorer välkomna till Magelungen
Två rektorer anställda till våra nya gymnasieskolor
till Göteborg: Pia Solberg och till Uppsala: Anna Granlund
Vi tackar Sara Lundberg för hennes tid som rektor, och önskar Susanne Bäckström välkommen i sin nya roll som rektor i Södertälje!

Informationsmöte om delägarskap
Tisdagen den 7 mars kl. 17.00 på Bondegatan 35Vi kommer att streama mötet så att ni som inte har möjlighet att vara på plats kan följa presentationen.
Skriftlig information kommer att skickas ut under februari.
Intresseanmälan för delägarskap skickar du till mia.hubinette@Magelungen.com

MUST-gruppen
I
skrivande stund arbetar MUST-gruppen på för att bygga ut skolutvecklingsdelen på hemsidan. Förutom info om MUST och våra olika projekt så kommer här även finnas info om allt ifrån studiedagar till stöd till våra skolor, tips och länkar. Så håll utkik efter mer info!

Vi är även på gång med sammanställning och byggandet av Magelungens datatek – utifrån den insamling som gjordes våren 2016. Där kommer vi att presentera olika applikationer och program som Magelungen har licenser för och som MUST-gruppen rekommenderar samt kan ge utbildning i.

G-suite (f.d. GAFE - Google Apps for Education) arbetet fortgår ute på enheterna. Vi kommer ha en större informationsdag i vår men redan nu reser G-suite-ansvariga land och rike runt för att vara behjälpliga i installationen och de primära arbetsområdena för plattformen. Ansvariga för arbetet med G-suite är Adam Palmquist för region syd och Emil Josefsson för region nord.

På flera av våra skolor har även en självskattning och samtalsaktivitet kopplad till MUST-arbetet genomförts. Enligt information har dessa aktiviteter bland annat lett till goda diskussioner och pedagogiska samtal om hur man vill jobba vidare för att utveckla sin undervisning och lärmiljö.

Hälsningar
Susanne Lindberg Åkerberg, Skolutvecklare & Specialpedagog

SAFE-DOC

Vi kommer under februari att uppdatera Safe-doc och utbilda alla behandlingschefer och journalansvariga på enheterna i systemet. Journalgruppen består av mig, Kalle Dahlin och Carina Willén. Vi kommer under våren koncentrera oss på själva systemet och att den blir så funktionell och anvärdaranpassad som möjligt för oss och till hösten börja jobba med innehållet. Alltså hur vi skriver i journaler.

Utbildningsdagar 23-24/2 på Bondegatan.

Under våren kommer inbjudan till utbildningsdagar för IT-ansvariga på enheterna samt uppföljning med referensgrupp vad gäller IT utvecklingsfrågor på Magelungen.

Referat från "Daniel har ordet" på Open space i fredags....

Vi behöver med jämna mellanrum påminna oss - Varför finns vi – varför sitter vi här idag?

Vi vill skapa hopp och göra en skillnad och med det bidra till samhällsnytta.
Hur - genom att erbjuda insatser till socialtjänst, skola och psykiatri med fokus på barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi vill också bidra till kunskap och kompetensutveckling.

Magelungens utbud av tjänster behövs i välfärdens organisatoriska mellanrum.
Med organisatoriska mellanrum menar vi där barn/unga med behov av omsorg, stöd, special pedagogiska insatser hamnar utanför samhällets stödfunktioner. Man brukar tala om ”att man ramlar mellan stolarna”. Våra barn och deras föä bollas mellan socialtjänst, bup och utbildningsförvaltning.

Våra insatser fyller på olika sätt behov där den offentliga sektorns organisatoriska stuprör hindrar möjligheten till hjälp. Vår målgrupp behöver insatser som bygger på ett helhetstänk. Just det är Magelungens unika möjlighet och styrka. Att se barnet och dess familjs hela livssituation, föräldrars och barns psykiska ohälsa, sysselsättning, skola, hälsa, fritid. Det gäller våra HVB, Dagverksamheter, Kollo, Bo och Evidensprogram.

Våra barn/unga eller deras föä har inga starka sponsorer, ambassadörer eller språkrör i form av handikapprörelser, patientföreningar eller lobbygrupper. De har ingen som för deras talan och bevakar deras intressen. Vi har därmed ett ansvar att stå upp för de behov som vi ser och den kunskap och erfarenhet vi har.

Vi vet att vi gör skillnad för våra ungdomar och att vi har otaliga exempel på goda berättelser, hur våra ungdomar efter att ha avslutat tiden hos oss kommer och hälsar på, eller när vi möter dom på stan och kan berätta om att de pluggar, har arbete. Det är berättelser som berör och värmer. När de lämnar Magelungen så visar våra forskningsresultat att de är mer resursstarka och mer hoppfulla.

Vi skapar mervärde som det inte finns ngn prislapp på. Enligt Ingvar Nilssons nationalekonom och vår styrelseledamot så visar hans ekonomiska kalkyler på vad ett livslångt utanförskap kostar, det är lätt att räkna på att våra insatser är sociala investeringar som skapar mervärde.

Samtidigt möter vi en vardag då våra insatser för en enskild kommun är pengar som är begränsade i en budget som ska hållas. Vi kan då höra att vi är för dyra och att socialtjänst eller psykiatri väljer sämre lösningar eller inga insatser alls. Under året och inför valrörelsen kommer vi även höra att vi är vårdprofitörer, att vi arbetar på en marknad där våra unga är handelsvaror.

Mot den bakgrunden ska vi veta att Magelungen under snart 24 år har stått till förfogande med våra tjänster till kommun/landsting, vi har skapat arenor för samverkan och samskapande på uppdrag av föräldrar och ungdomar och vi har erbjudit tjänster av hög kvalitet som bygger på kompetens som vi själva har utvecklat och förfinat över tid. Vi känner inte igen oss i bilden av att vi är vårdprofitörer eller att våra elever är kunder på en marknad

Vi är ett aktiebolag där vi har andra primära syften än vinst. Våra vinster återinvesteras i tillväxt, fler barn/unga får tillgång till våra tjänster, och vi investerar i kompetensutveckling och innovation. Vi förvaltar effektivt och klokt våra gemensamma skattemedel.

Faktorer som för oss har bidragit till vår framgång är

 • Det gemensamma ägandet eller vårt gemensamma ansvar för huvudmannaskapet.
 • Vi har ett långsiktigt perspektiv med vårt företag som innebär att vi skapar och förvaltar kunskap
 • Vi har fokus på kvalitet och kompetens
 • Vi är bra på att skapa goda/professionella möten, bra på att skapa allians - det innebär att vi är personliga, ödmjuka, empatiska och kunniga.
 • ”Det är just det att personalen lyssnar, det är verkligen, det har jag sagt så många gånger förut också för det är det bästa som finns att dom har lyssnat och dom förstår en, ja dom är väldigt förstående och dom lyssnar väldigt mycket och dom är duktiga på att prata, dom kan ungdomar liksom."

  ”Som en mamma sa ni är som vanliga mnsk men samtidigt så påhittiga

 • Vi har fantastiska medarbetare som är bra på att samarbeta och som ger varandra kollegialt stöd i svåra och utmanande situationer

Magelungen idag / just nu

Vi är 450 medarbetare på vår lönelista i januari. Vår medarbetarenkät som gjordes tidig vår 2016 visade på hög nöjdhet 4.1 på en 5 gradig skala.
Vi har en unik pedagogisk kompetens för elever i omfattande behov av särskilt stöd. Idag har vi 430 elever inskrivna i våra skolor. Våra elev- och föä enkäter visar på lysande resultat.

Vi har en hög kompetens inom socialt och psykologiskt behandlingsarbete. Idag får 260 barn/unga och deras familjer behandlings insatser av Magelungen (ej skola-behandling) Våra utvärderingar visar på positiva resultat.

Vi har en Akademi som med sin unika koppling mellan teori-praktik numer har etablerat Magelungen på kartan som ett kunskapsföretag som också lär ut till andra.Under året kommer vi arrangera 4 större konferenser med fokus på hemmasittare och prevention inom skola och socialtjänst. Tror att ca 80 seminarier/kurser är inbokade under året.

Vilka investeringar har vi gjort under 2016?

 • Vi har stärkt organisationens ledningsfunktioner i syfte att skapa förutsättning för fortsatt tillväxt och hög kvalitet av våra tjänster. Enskolchef och behandlingschef över affärsområdet behandling med skola.
 • Vi har utökat rektorstjänsterna från halvtid till heltid på Södergruppen, Solna, Södertälje och gymnasiet Södermalm.
 • Vi har gjort fortsatta investeringar i Uppsala och Långbro
 • Stora IT satsningar med fibrer på alla enheter, förnyat dataparken, hemsidan,
 • Köpt in försäljningsrätten av samtalskort
 • Stärkt med resurser på ekonomienheten, kommunikation och akademin.

Idag har vi en kompetent ekonomienhet som levererar noggranna prognoser och uppföljningar. Vi har en kommunikationsenhet som ger Magelungen en bredare medial plattform. Idag har vi egen podd ”dela känslan” vilket är riktigt grymt. Vi har en akademi som stärker varumärket med seminarier, kurser och konferenser.

Det har varit ett år med fokus på konsolidering och att stärka organisationen med lednings- och stab personer.

Lite ekonomisiffror

Årets omsättning blev 290 miljoner och ett resultat som motsvarar ca 3%. I vår budget för 2017 har vi planerat för en omsättning motsvarande 325 miljoner. Alltså en fortsatt omsättningsökning (12 %) De vinstmål styrelsen har satt upp efter investeringar är fortsättningsvis på 3%

Vad händer under 2017:

 • Vi håller på att starta gymnasieskolor i Uppsala och Göteborg.
 • Vi kommer stärka våra evidensenheter utanför StorStockholm och starta upp i Malmö.
 • Satsning på att utveckla Funka med behandlingsfamiljer vilket innebär att vi behöver tillsätta resurser för att rekrytera familjehem.
 • Vi vill lägga resurser på att stärka konceptet skola-behandling med en metodbeskrivning.
 • Vi lägger i årets budget ca 3.5 miljoner på innovation/utveckling/forskning.
 • Den ideella föreningen ”Fånga framtiden tillsammans” som organiserar läxhjälp till nyanlända ungdomar har blivit en av våra samarbetspartner där Magelungen bidrar med resurser för att på så sätt vara med att bidra till integration. De kommer med stöd från Magelungen starta en grupp i Göteborg under våren och till hösten i Uppsala.Detta är ett samarbete där Magelungen kan bredda sitt utbud och nå en grupp unga som riskerar hamna i utanförskap.

Utmaningar som jag kan se är:

 • Fortsätta att utveckla det gemensamma ledarskapet, ett ledarskap på tvären där vi fogar samman kompetens och kreativitet snarare än att fokusera på gränser. (Att vi ser helheter istället för att tänka i rör. exempel skola-behandling / lärare behandlare)
 • Vi måste självklart fortsätta med att förbättra och förfina vår kunskap och våra metoder.

  Exempel är:

 • Att utveckla metoder och förhållningssätt för att nå ännu bättre framgång med de yngre och mest explosiva barnen
 • Att utveckla vår pedagogik för att få ännu fler elever att ta betyg.(utan att låta som Jan Björklund vet vi att betyg är viktigt)
 • IT satsningar som möjliggör nya möjligheter i det pedagogiska arbetet och i förändringsarbete som tex spelifierat lärande och virtuella möten / konsultationer
 • En spännande utmaning som vi har framför oss är att på sikt undersöka våra möjligheter att med vår kunskap bidra till nytta för barn/unga och deras familjer i utanförskapsområden. Att minska det sociala utanförskapet.

Sammanfattningsvis innebär detta att vi fortsätter med att förbättra och förfina vår kunskap och våra metoder. Men också tänka nya målgrupper och nya sammanhang.

Jag vill avsluta med att lyfta våra gemensamma aktiviteter som förenar och förändrar - medarbetare som ungdomar på Magelungen.

Det är:Musikdagen och innebandyturneringen då våra ungdomar visar på musikalitet och bollkänsla men framför allt sina stora förmågor till fantasi, empati och samarbete.

Hälsningar Daniel Riddez