internetmedicin.se

Ny behandlingsöversikt om Hepatit E

Nyhet   •   Aug 15, 2012 09:34 CEST

Hepatit E
Av: Docent Heléne Norder, Avd.klin Mikrobiologi/ Institutionen för biomedicin

----
Hepatit E är en globalt utbredd virussjukdom. De flesta fall av endemisk hepatit E är subkliniska. Årligen anmäls 7-15 fall av hepatit E till Smittskyddsinstitutet. De flesta fall orsakas av importsmitta, men endemiska svenska fall förekommer (oftast > 50 år).

Så många som 7-9 % av den svenska befolkningen har antikroppar mot hepatit E. Att så få fall av svensk endemisk hepatit diagnostiseras kan bero på att patienter med transaminasstegring av okänd orsak sällan utreds med avseende på hepatit E om de inte varit utomlands.

De flesta fall av akut hepatit E självläker och behöver ingen behandling. Någon rekommendation för behandling av hepatit E har ännu inte fastställts. Patienter med fulminant hepatit E har behandlats med ribavirin med gott resultat.

För immunsupprimerade med kronisk hepatit E har i första hand reducering av immunsupprimerande medicinering, om sådan ges, övervägts. Immunsupprimerade patienter som behandlats med ribavirin under tre månader har blivit virusfria

Läs hela behandlingsöversikten

Uppdaterade behandlingsöversikter
Läs behandlingsöversikterna via länkarna nedan:

- Kolecystit, akut
- Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA)
- Dykarsjuka

Läs hela nyhetsbrevet samt våra gamla nyhetsbrev här

Trevlig läsning/ internetmedicin.se