Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Ny blankett för förskrivning av livsmedel

Nyhet   •   Mar 08, 2012 11:25 CET

Läkemedelsverket har tagit fram en ny livsmedelsanvisning för förskrivning av speciallivsmedel till barn under 16 år. På den nya blanketten finns utrymme för förskrivning av tre produkter och upp till tre smakvarianter kan anges per produkt.

Mängd för respektive smakvariant skall anges. Varu- och artikelnummer skall anges för att öka säkerheten och minska risken för förväxling av produkter. Förskrivarens namn, specialistkompetens, telefon och tjänsteställe är obligatoriska uppgifter. Arbetsplatskod samt förskrivarkod har lagts till som frivilliga uppgifter.

Den nya livsmedelsanvisningen ligger som en bilaga till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel (senaste uppdatering LVFS 2012:1). Där framgår specifikationer för livsmedelsanvisningen såsom format, papper, tryck, tryckfärg och teckensnitt.

Läkemedelsverket tillhandahåller inte blanketten utan det är det egna landstinget som ombesörjer tryckning av blanketten samt eventuell version till landstingets datajournalsystem. Observera att e-recept av speciallivsmedel inte påverkas i och med den nya livsmedelsanvisningen.

Den tidigare livsmedelsanvisningen kan fortsätta att användas till och med den 28 februari 2013.

Relaterad information

 LVFS 2012:1

 LVFS 1997:13