Ratio

Ny bok jämför konfliktregler i sju länder

Nyhet   •   Dec 23, 2015 11:10 CET

Konfliktreglerna hör till arbetsmarknadens viktigaste spelregler. Samtidigt som dessa regler formar partsrelationer och kollektivavtalssystem är de inbäddade i ländernas politiska och historiska sammanhang. Iustus förlag ger därför ut Ultima ratio: svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv. I boken jämför forskarna Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson och Johanna Grönbäck konfliktreglernas utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien.

– Den svenska historien på det här området är präglad av partsreglering med starka centraliserade intresseorganisationer. Så ser det inte riktigt ut i de andra jämförda länderna, säger Henrik Malm Lindberg, fil dr och arbetsmarknadsforskare vid forskningsinstitutet Ratio.

Författarna sätter fingret på hur några fundamentala rättsprinciper efterlevs och uttolkas i Sverige och viktiga konkurrentländer. Titeln Ultima ratio syftar på en sådan princip, nämligen att alla andra rimliga åtgärder ska prövas innan man tillgriper stridsmedel. Ultima ratio, proportionalitet och fair play är exempel på rättsprinciper som innebär ett slags överdriftsförbud. De finns i olika former i de undersökta länderna, men dessa principer har begränsat genomslag i svensk konflikträtt.

En viktig trend är Europarättens växande betydelse. I vissa fall har den, som i Lavalmålet, stramat åt konfliktreglerna, i andra fall vidgat den. Här redovisas också den spänning som finns mellan internationella och nationella rättsordningar, vilket i sin tur accentueras av globaliseringen.

Boken riktar sig såväl till studerande på universitet och högskolor som till praktiker och parter som vill få kunskap om konfliktreglernas utformning.

– Boken Ultima ratio kan fylla en lucka och förmedla kunskap i ämnet till studenter på universitet och högskolor. Vi tycker att det här är ett spännande ämne och hoppas att den ska vara attraktiv för specialkurser på juristprogrammet i till exempel arbetsrätt. Det säger Pia Wahren, vd och förlagschef på Iustus. Förlaget har anor sedan mitten av 1800-talet och är särskilt inriktat på kurslitteratur inom juridik.

Kontaktpersoner

Henrik Malm Lindberg, Ratio, henrik.malm.lindberg@ratio.se, 0763-900361
Pia Wahren, Iustus, pia.wahren@iustus.se, 0766-320450