STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Ny bok om perspektiv på personlig assistans

Nyhet   •   Apr 26, 2013 15:15 CEST

Leder personlig assistans till ökad delaktighet och mer jämlika villkor? Vilka etiska dilemman kan uppstå i det dagliga arbetet som personlig assistent? Varför har den statliga kontrollen över assistansen ökat? Dessa är några av de viktiga frågeställningar som lyfts i den nyligen utkomna antologin ”Perspektiv på personlig assistans”.

Bland andra har STIL-medlemmarna Adolf Ratzka och Susanne Berg bidragit med texter till boken.  Ratzka skriver om hur Independent Living-rörelsen banade väg för införandet av den personliga assistansen, medan Berg tillsammans med Hans von Axelsson diskuterar assistansen ur ett framtidsperspektiv.

Redaktörer är Peter Brusén, legitimerad psykolog med bakgrund som chef över Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, och Karin Flyckt som har filosofie magisterexamen i psykologi och är expert i funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen.

Boken riktar sig till personer som på olika sätt berörs av frågor kring personlig assistans och du som själv är assistansanvändare kan köpa den som utbildningsmaterial och därmed dra av kostnaden som en assistansomkostnad.

Fakta om boken

Titel: Perspektiv på personlig assistans
Redaktörer: Peter Brusén, Karin Flyckt
ISBN: 978-91-7205-835-4
Utgivningsår: 2013
Omfång: 224 sidor