Västerbottens museum

Ny bok ska locka till skogliga upptäckter

Nyhet   •   Jun 17, 2014 10:40 CEST

Lagom till svamp- och vandringssäsongen utkommer boken Kulturarv i gammelskog (Skogsstyrelsens förlag) efter tre års samarbete mellan museer, universitet och institutioner i Norge och Sverige. Här presenteras lämningar som håller på att falla i glömska eller helt försvinna. Med boken som underlag har också en kulturslinga markerats i fält, för att öka kunskapen om vårt skogliga kulturarv och för att locka till utflykter för hela familjen.

Arbetet med boken och kulturslingan har gjorts inom ramen för projektet KING, Kulturarvet i Nordskandinaviska Gammelskogar mellan 2011 och 2013 och har drivits av Skogsstyrelsen i nära samarbete med kulturinstitutioner och universitet i Norge och Sverige, samt med stöd av EU-programmet Botnia-Atlantica och Region Västerbotten.

När projektet avslutades i årsskiftet var den nu utgivna boken och den uppmärkta kulturslingan i Käringbergets Ekopark i Fredrika, Västerbotten, två bestående resultat.

I boken får läsaren stifta närmare bekantskap med allt från forntidens fångstgropar till 1900-talets skogs- bruks- och flottningslämningar. Femton författare skriver omväxlande på norska och svenska och med sydsamiska sammanfattningar om olika typer av kulturlämningar som finns i våra skogar och hur de kan spåras, registreras, skötas och skyddas. Läsare får tips på platser att besöka med intressanta kulturlämningar som visar hur bland annat samer, jägare, jordbrukare och det tidiga skogsbruket nyttjat skogens resurser i Norge och Sverige.

Ökad kunskap och inspiration

Projektledare Karin Johansson vid Skogsstyrelsen södra Lappland, är nöjd med resultatet och hoppas att många blir inspirerade att ge sig ut i landskapet och lyfta blicken mot träd, lämningar och spår efter mänsklig aktivitet.

– Jag tycker att det har varit otroligt lärorikt och intressant att följa arkeologer och skogskonsulenter ut i skogen, där vi alla lärt av varandra. Det är fantastiskt vilka spår våra förfäder har lämnat efter sig i skogen bara man lär sig känna igen och aktivt letar efter dem. I boken hittar man många exempel och beskrivningar på olika typer av kulturspår vilket gör att man kan lära sig känna igen dem och därmed ökar chansen att de bevaras. Det är väldigt viktigt att de spår som fortfarande finns kvar skyddas och bevaras.  De gammelskogar som tidigare var fulla med spår är i stort sett avverkade, och därmed går också kunskapen om hur skogen har använts förlorad, säger Karin Johansson.

Boken är i första hand producerad för skogsägare och personal inom skogsbruket, studiecirklar och bibliotek. Den finns inte ute i bokhandeln utan nås för privatpersoner genom Skogsstyrelsens hemsida där den är bläddringsbar. På projektet KING:s hemsida kan du läsa mer om boken och information om kulturslingan som leder fram till just de fina exempel som boken tar upp.

FOTNOT: Adress till projektets hemsida: www.skogsstyrelsen.se/king

Den bläddringsbara boken hittar du under fliken Aktuellt samt i länk här nedan.

Mer info: Projektledare Karin Johansson, Skogsstyrelsen, 0940-398 66.

MEDVERKANDE OCH FINANSIÄRER I PROJEKTET:

Skogsmuseet i Lycksele

Västerbottens museum

Helgeland museum

Nordland fylkeskommune

Länsstyrelsen i Västerbotten

Högskolan i Nesna

Region Västerbotten

Skogsstyrelsen

EU-programmet Botnia Atlantica