Mirror Accounting AB

Ny chef för Mirror Accounting i Vilnius

Nyhet   •   Jan 01, 2010 15:59 CET

Kolbjørn Midttun är tillsatt som ny chef för Mirror Support Services UAB i Vilnius fr.o.m. 1 januari 2010. Midttun tar även över befattningen som chef för Evoco UAB, Vilnius, ett företag som ägs till 50 % av Storebrand Gruppen och till 50 % av Mirror Gruppen. Företaget levererar infrastrukturtjänster till Mirror Support Services UAB och Storebrand Baltic UAB.

Kolbjørn Midttun är 48 år och utbildad civilingenjör, bygg och anläggning. Han har dessutom utbildning inom ekonomi, projektledning och internationell marknadsföring.

Han har tidigare arbetat med egen konsultverksamhet vilken innefattat rådgivning till industri-, finans och energisektorn med Skandinavien, Baltikum och Östeuropa som specialområde.

Midttuns fru är litauiska och de har fem barn. De senaste 16 åren har han bott i Vilnius och
han pratar flytande litauiska.