Sportfiskarna

Ny gäddfabrik i Kalmar – Stävlö

Nyhet   •   Feb 08, 2013 13:07 CET

Kalmarsundskommissionen, Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har i samarbete med Sportfiskarna projekterat en våtmark på cirka 8 hektar för gäddreproduktion.

- Våtmarken, som just nu håller på att grävas, kommer att bli ett välkommet tillskott för Kalmarsunds gäddor, säger Sportfiskarnas Olof Engstedt.

Det är väldigt få delar av området som idag kan utnyttjas för reproduktion av fisk från kusten. Igenväxningen har skapat krympande och merparten helt avsnörda vattenspeglar. I samband med skapandet av våtmarken grävs försiktigt vandringsvägar genom vattenspeglarna för att göra den åtkomlig för fisk. Våtmarken har också stor potential att hindra näringsämnen innan de passerar ut i havet.