Micasa Fastigheter

Ny hyresmodell för gruppbostäder

Nyhet   •   Jul 04, 2012 17:14 CEST

Hyresgästföreningen, Stockholms stad och Micasa Fastigheter har gemensamt tagit fram principerna för en ny hyresmodell. Därefter har Micasa Fastigheter och Hyresgästföreningen med dessa principer som grund tecknat en särskild överenskommelse om en ny hyresmodell.

Anledningen är ett antal prövningar i Hyresnämnden, mellan Stockholms stad och boende, om hyresnivåer i vissa gruppbostäder. Den nya hyresmodellen är grundad på utslagen i Hyresnämnden.

Samtliga gruppbostäder hos Micasa Fastigheter (ca 4.000) kommer att få ny hyra enligt de nya principerna.  Detta innebär att hyran ibland kan bli lägre, men kan också bli högre. Om hyreshöjningen är stor får hyresgästen en trappad hyresrabatt under flera månader, som mest upp till tre år.

Stockholms stad hyr ca 99 % av alla gruppbostäder som finns i Micasa Fastigheters fastighetsbestånd. Stockholms stad tecknar i sin tur hyresavtal med den boende. För de personer som har ett hyresavtal direkt med Micasa har information skickats för flera månader sedan om att alla gruppbostäder kommer att få en ny hyra. När förhandlingsöverenskommelse är tecknad med Hyresgästföreningen för den specifika bostaden skickas ytterligare informationsbrev. Hyran förblir enligt 2011-års nivå tills dess att den nya hyressättningen är klar. Ingen hyresförändring sker retroaktivt.

Inventering och hyressättning av samtliga gruppbostäder är ett omfattande arbete, men ska vara slutfört under år 2012.

Alla beräkningar visar att det totala hyresuttaget för samtliga gruppbostäder innebär en sänkning.