Micasa Fastigheter

Ny hyresmodell för gruppbostäderna: Nu är 75 procent av lägenheterna genomgångna

Nyhet   •   Jul 25, 2012 16:10 CEST

Den nya hyresmodellen som tagits fram gemensamt av Hyresgästföreningen, Stockholms stad och Micasa Fastigheter implementeras nu. Av de 4 000 gruppbostadslägenheter som berörs, har nu cirka 2 900 lägenheter gåtts igenom.

Av dessa 2 900 lägenheter får cirka 65 procent sänkt eller oförändrad hyra medan cirka 35 procent får en höjning.

Stockholms stad hyr cirka 99 procent av alla gruppbostäder som finns i Micasa Fastigheters fastighetsbestånd. Stockholms stad tecknar sedan via stadsdelsförvaltningarna avtal med varje enskild boende.

De hyresgäster som har direktavtal med Micasa Fastigheter har under våren fått information om den kommande förändringen. Allt eftersom de nya hyrorna fastställs informeras hyresgästerna om utfallet.

Den nya hyresmodellen tar bland annat hänsyn till: det geografiska läget, gruppbostadens ålder, antalet lägenheter i gruppboendet och lägenhetens standard. Principen för hur kostnaden ska fördelas för de allmänna ytorna i fastigheten ändras också.

Arbetet fortgår under hösten och ska vara färdigt innan årets slut.

 

Några exempel
Nedan ges några konkreta exempel på hyresförändringar i olika boenden beräknade på lägenhet och månad.

Rio 8, Gärdet: sänkning 800–1 600 kronor

De gamlas vänner 7, Enskede: sänkning 50–2 900 kronor

Vasen 3, Norrmalm: höjning 1 500– 4 200 kronor

Ålderdomshemmet 7, Bromma: höjning 110–600 kronor