Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ny kunskap om frakturbehandling i världsunikt register

Nyhet   •   Apr 13, 2012 08:00 CEST

Varje år drabbas 190 000 vuxna av frakturer och från och med april i år kommer dessa att kunna registreras i det Svenska Frakturregistret. Carl Ekholm och Michael Möller, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har skapat den världsunika kunskapsbanken som kan innebära förändrade behandlingsstrategier av frakturer.

– Svenska Frakturregistret fyller en viktig kunskapslucka. För många frakturtyper saknas belägg att behandlingen som ges verkligen fungerar. Utifrån registerdata kommer vi nu att kunna jämföra olika behandlingar, eftersom både kirurgisk och icke kirurgisk behandling registreras, säger Michael Möller, överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av upphovsmännen till Svenska Frakturregistret.

Nu i april går startskottet för det Svenska Frakturregistret. Då startar den nationella registreringen med uppgifter om skadetyp, frakturtyp, behandling och resultatet av behandlingen hos patienten. Även andra faktorer har betydelse för bedömningen, till exempel om det tillstöter komplikationer och hur patienten själv skattar resultatet av behandlingen.

Det helt webbaserade Svenska Frakturregistret har utvecklats på Registercentrum i Västra Götalandsregionen. En del av registret har varit i bruk sedan 2011 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Något liknande register finns idag inte på annat håll i världen.

- Redan under utvecklingsarbetet, som har pågått sedan 2009, har det funnits ett internationellt intresse. Sverige har ett gott rykte utomlands. Vi har goda förutsättningar att via register få fram värdefull kunskap, konstaterar Michael Möller.

Nationella kvalitetsregister inom höft- och knäproteskirurgi har haft stor betydelse för svensk proteskirurgi som avspeglat sig i goda resultat i behandlingen av patienterna. Det har länge funnits ett behov av ett liknande frakturregister. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Socialstyrelsen har också påtalat att frakturbehandling är ett av tre stora eftersatta områdena där liknande register hittills har saknas.

-Potentialen för att få fram värdefull kunskap genom det Svenska Frakturregistret bedöms som mycket stor och registret beviljades därför under 2011 ett stort startanslag från SKL. Vi ser fram emot att under 2012 få ta del av de första resultaten och påbörja arbetet med att ur stora mängder registerdata ta fram evidensbaserade riktlinjer för frakturbehandling, säger Michael Möller.

Kontaktperson:

Registerhållare och överläkare Michael Möller
Traumateamet, Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telefon 073- 0761135, 031- 343 61 64
E-postadress: michael.moller@vgregion.se

Text: Lena Mattsson