VaccBook AB

Ny lag att registrera vaccinationer

Nyhet   •   Okt 03, 2012 16:45 CEST

Från den 1 januari 2013 kommer Sverige att få ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram.

Då införs en ny lag som innebär att alla vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras in i ett nationellt vaccinationsregister. Lagen är framtagen för att i första hand Smittskyddsinstitutet ska få det enklare att följa upp effekten av ett vaccinationsprogrammet för barn samt att kunna utvärdera eventuella biverkningar. 

Larm om biverkningar, inte minst i samband med svininfluensa-vaccinet, har under åren gjort att fler föräldrar valt att inte vaccinera sina barn. Men det här märks inte på MPR-vaccinationer, mässling, påssjuka och röda hund, som fler barn än någonsin vaccineras mot. Det är den högsta siffran på 30 år visar nya siffror från Smittskyddsinstitutet.

Allt detta låter bra men men det betyder inte att man som förälder eller privatperson får bättre ordning på sin vaccinationshistorik. Allmänheten har inte tillgång till registret utan hänvisas fortfarande till lösbladssystemet. VaccBooks har uppmärksammat problematiken och har lanserat www.vaccbook.com där man utan kostnad kan samla hela familjens vaccinationshistorik. Det finns till och med plats för husdjuren.

Ytterligare information
Henrik Bodin
Telefon: 0722 35 48 00
E-post: henrik@vaccbook.com