Sveriges Kommuner och Landsting

Ny mattesatsning ska lyfta svenska elever

Nyhet   •  Mar 24, 2011 09:48 CET

– Om fem år ska svenska elevers matematikkunskaper ligga i topp. Det handlar om ungdomarnas framtid och Sveriges konkurrenskraft. Nu krävs hårt jobb från kommuner och skolor. Därför kör vi igång denna utmaning, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Idag ligger Sverige på 19:e plats i OECD:s senaste Pisa-mätning om grundskoleelevers matematikresultat. Målen är:

  • Sverige ska vara bland de tio bästa OECD-länderna i matematik i PISA 2015 (resultaten redovisas 2016).
  • Andelen elever som når den lägsta nivån ska halveras från 22 procent.
  • Andelen elever som når de högsta nivåerna ska öka från 11 procent.

– Vi vill se konkreta förbättringar i nästa PISA-mätning 2015. Målen är höga. Men vi har inte råd att sänka siktet. Och vi vet att viljan ute i kommunerna och lärarkåren är stor för att förbättra matematikresultaten. Mycket görs redan, men nu tar vi ett samlat grepp, säger Håkan Sörman.

Att tidigare matematiksatsningar från statens sida ännu inte visat förväntade resultat kan bero på att de varit för snävt inriktade på en del av skolan.

– Vår satsning omfattar såväl skolpolitiker och skolchefer som rektorer och lärare. Hela verksamheten från topp till tå måste med. Fokus ligger på att sprida metoder och modeller som fungerar, både i Sverige och utomlands. Det är lika lite fel på eleverna som man kan säga att det är fel på patienterna när man diskuterar sjukvård, säger Håkan Sörman.

SKL kommer att göra årliga nationella lägesavstämningar. Den första redovisas den 29 mars på Kommunal skolriksdag i Stockholm. Speciella matte-team kommer från hösten 2011 att göra stödjande besök till kommuner och skolor. Vilka som ska delta i teamen kommer att planeras tillsammans med kommunerna utifrån deras behov.

För att säkra kvaliteten i insatserna har SKL ett nära samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM).

› SKL:s arbete med skolfrågor

› Mer om NCM (öppnas i nytt fönster)

› Ladda ner högupplöst bild på Håkan Sörman

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.