MedieMakeriet

Ny näringslivschef drömmer om tillväxt

Nyhet   •   Dec 12, 2012 06:42 CET

Bengt Ivansson, som blir ny näringslivschef på Skellefteå kommun nästa år, hoppas att Tillväxt Skellefteå ska vara en tillgång för de lokala företagen och att Skellefteå med omnejd ska vara en bra plats att driva företag på. 
– Jag hoppas naturligtvis på en eller flera stora etableringer, men lika viktiga är våra befintliga företag och de som funderar på att starta upp en egen verksamhet. Alla stora företag har en gång varit små och det skulle vara fantastiskt roligt att få se många unga nyföretagare lyckas med sina företagsidéer. 

Den 53-årige entreprenören Bengt Ivansson, Ursviken, äger och driver företagen Bengt Ivansson Holding AB och Beliva AB i Skellefteå samt Lööve Trailer AB utanför Robertsfors.

– Ett villkor för att jag skulle få jobbet var att jag inte fortsättningsvis är ägare av Lööve Trailer och jag har lovat att det ska vara klart senast den 1 mars. 

Han köpte först Lööve Trailer och sedan även Gumboda kapell. Två bolag som kämpat med lönsamhetsproblem i många år. Syftet var att skapa en möjlighet till överlevnad genom utveckling och sammanslagning av dom båda bolagen. 

– Min förhoppning är att vi ska komma fram till en bra långsiktig lösning för bolaget, men Lööve har trots rejäla satsningar av både tid och resurser svårt att nå break-even och lönsamhet.   

Renodlat kontor

Bengt Ivansson har suttit med i styrgruppen för Tillväxt Skellefteå i tre år.

– De sista två åren har jag varit ordförande i gruppen.

Under hans tid vid rodret har Tillväxtkontoret, som tidigare bestod av många olika verksamhetsdelar och en personalstab på cirka 20 personer, genomgått vissa förändringar.

– Verksamheten upplevdes bred och svår att överblicka, så vi beslöt att skapa ett renodlat näringslivskontor med fem-sju anställda.

Modig kommun

I ungefär samma veva valde den dåvarande chefen för Tillväxt Skellefteå - Ola Mannberg - att säga upp sig och den tomma chefsstolen skulle, enligt styrgruppens kriterier, fyllas med en person med egen erfarenhet från näringslivet och företagandets olika upp och nedgångar.

– Jag var intresserad av det utmanande jobbet, blev uppmuntrad att söka tjänsten, sökte den och fick så småningom erbjudande om jobbet.

Bengt Ivansson tycker att det var modigt av Skellefteå kommun att anställa en entreprenör på tjänsten.

– Det ska bli roligt och intressant att få jobba med näringslivsfrågor för kommunens räkning.

Positiv kraft

Förändringens vindar kommer att fortsätta att blåsa över näringslivskontoret, men företagarna i Skellefteå ska inte vänta sig några radikala förändringar från dag ett i mars nästa år.

– Jag brinner för uppdraget, men jag måste vara ödmjuk inför uppgiften och bli varm i kläderna först.

Hans mål är att kontoret ska bli en uppskattad glädjekälla i den lokala företagens liv och vara en positiv kraft för affärer i kommunen samt att Skellefteå ska befästa sin position som en ledande företagarkommun i Norrland.

– Vi vill göra det så lätt som bara är möjligt för de lokala företagen att växa och skapa fler jobb. Det är i företagen tillväxten sker och vi vill vara en positiv partner till vårt lokala näringsliv.  

Företag på besök

Relativt ofta får Näringslivskontoret besök av företag som söker etableringsort för sin verksamhet.

– Det är viktigt att vi visar upp kommunen från sin bästa sida sådana här gånger.

Bengt Ivansson är ingen typisk kontorsmänniska. Han trivs bäst ute på fältet och han hoppas få fortsätta med att jobba på den inslagna vägen åt kommunen.

– Det här jobbet handlar mycket om att försöka förstå vad som händer ute i vår omvärld, att skapa utrymme för möten med människor på olika håll, ha stora öron och vara en  god ambassadörer för vår kommun.

Värdigt mål

Företagen i Skellefteå har inte varit nöjda med kommunens agerande i näringslivsfrågor under de senaste åren.

När Svenskt Näringsliv senast presenterade sin årliga ranking av kommunernas företagsklimat hamnade Skellefteå kommun på plats 261 av totalt 290 kommuner.

– Helt oacceptabelt och viktigt att det sker en förändring på den punkten. Vi borde ligga bland de 100 bästa på rankingen, säger Bengt Ivansson.

På Tillväxt Skellefteås årsstämma, som hålls i samband med tryckningen av det här magasinet på Folkets hus i början av december, kommer tankarna kring visionen Skellefteå 2030 att presenteras.

– Målsättningen är att Skellefteå ska ha 80 000 invånare då. Det är ett värdigt mål för kommunen, och det kommer att kräva stora insatser av oss alla som bor och verkar i kommunen. Vi måste gå samman och dra åt samma håll om vi ska lyckas med målsättningen som ryms inom Skellefteå 2030.

P-O Sjödin/MedieMakeriet

Fakta / Bengt Ivansson

1979 började han jobba i familjeföretaget Karlssons Skylt AB i Vallentuna.

1984 blev han kompanjon med MDI Inc och 1989 bytte företaget namn till MDI Skandinavien AB.

1991 var han med och startade Pulverline Lackering AB i Skellefteå.

1994 startades Beliva AB som äger, förvaltar och hyr ur fastigheter.

2004 köptes MDI Skandinavien tillbaka från MDI Inc och bytte namn till Zone-Systems AB.

2006 såldes Zone-Systems till Treac AB och Bengt Ivansson Holding AB grundades.

2008 köpte han Lööve Trailer AB.

2009 köpte Lööve Trailer AB företaget Gumboda Kapell AB som införlivades i Lööve Trailer AB

Fakta / Skellefteå 2030

Skellefteå kommun har en vision om att vara en framsynt tillväxtkommun som det är attraktivt att bo och verka i.

Målet är att bli 80 000 invånare till år 2030.

Startskottet för det kommunledda arbetet blir att ta fram en lokal utvecklingsstrategi.

Etapp 1 är att åskådliggöra dagens prioriteringar i kommunens utvecklingsarbete.

Etapp 2 är att ta fram en mera långsiktig utvecklingsstrategi för åren 2014-2020.

Etapp 3 är att utvärdera effekterna av utvecklingsstrategin för 2014-2020 och efter det justeras vägen mot målet 2030.

Källa: Skellefteå kommun

Foto: P-O Sjödin/MedieMakeriet

– Vi måste gå samman och dra åt samma håll om vi ska lyckas med målsättningen som ryms inom Skellefteå 2030, säger Skellefteås nye näringslivschef Bengt Ivansson.


Fotnot: Goda Företagsnyheter i Skellefteå träffade företagsprofilen Bengt Ivansson, ny näringslivschef i Skellefteå, i mitten på november för en intervju om det nya jobbet och den 24 november levererades text och bild till redaktören för magasinet.

Magasinet levererades till tryckeriet söndagen den 2 december.

Onsdagen den 5 december avslöjade Norran att den tillträdande näringslivschefen hade över 50 ärenden hos kronofogden och då var redan årets sista nummer av Goda Företagsnyheter tryckt och levererat till Posten för utdelning till alla företag i Skellefteå kommun den här veckan.