Famna

Ny ordförande för Famna

Nyhet   •   Maj 13, 2016 13:36 CEST

Martin Ärnlöv, vd för Bräcke diakoni, har valts till ny ordförande för Famna, riksorganisationen för idéburen, icke-vinstsyftande vård och omsorg.

Lite i skuggan av stora, privata aktörer inom vård och omsorg växer även de idéburna aktörerna, bland annat med nya former som IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), men även i upphandlingar och valfrihetssystem.

En av de stora idéburna, tillväxande aktörerna är Bräcke diakoni.

Bräcke har växt, från att ha varit lokaliserad i främst Västra Götaland och Göteborg, till att ha verksamhet på flera håll i Sverige.

Under Martin Ärnlövs tid som vd har Bräcke diakoni expanderat rejält, i ekonomisk omsättning, geografiskt, med nya verksamheter och personalmässigt.

Vid årsmötet 11 maj valdes Martin Ärnlöv dessutom till ordförande för Famna, efter flera år som vice ordförande i styrelsen.

Martin Ärnlöv efterträder Lotta Säfström som ordförande för Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.