Wacano

Ny podd från Wacano: Hur möter man ett barn som är på flykt?

Nyhet   •   Nov 28, 2016 18:42 CET

Wacano är ett informations- och utbildningsföretag inom vård och omsorg. Vi har utvecklat en metod att använda poddar och självtester för kompetensutveckling och information. Podden med Lars H Gustafsson handlar om handboken “Möta barn på flykt”.

Förföljelse, förtryck, fattigdom, krig eller katastrofer är några av anledningarna till att barn flyr från sina hemländer. Under 2015 kom drygt 70 000 asylsökande barn till Sverige. Antingen ensamma eller tillsammans med sina föräldrar. Alla med egna unika historier och egna speciella behov.

Många människor i Sverige har på kort tid blivit engagerade i mottagandet av alla dessa barn – det handlar till exempel om volontärer, personal på boenden, gode män och personal inom skolan och hälso- och sjukvården. För dessa personer har UNICEF Sverige och barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson tagit fram en handbok för hur man på bästa sätt ska arbeta med barn på flykt och se till att deras rättigheter tillgodoses. Boken finns tillgänglig gratis hos UNICEF Sverige och finns också att ladda ner som PDF.

I den här podden berättar Lars H Gustafsson om boken, hur idén till boken kom och hur han i övrigt ser på situationen för flyktingbarn i Sverige.

Lars H Gustafsson är författare, barnläkare och docent i socialmedicin.

Podden är producerad av filmaren och frilansjournalisten Anders Lidén.