St. Hippolyt Sverige AB

Ny produkt för tävlingshästar - SuperCondition High Performer

Nyhet   •   Jun 11, 2013 15:11 CEST

Hos St. Hippolyt är vi stolta över att än en gång kunna presentera en ny produkt till vårt sortiment av produkter till tävlingshästar.

SC High Performer är ett pelleterat tillskottsfoder, som säljs i 3 kg hink. Den dagliga dosen är ca 15 g per 100 kg kroppsvikt och ges direkt i hästens dagliga foder.

SC High Performer är en kombination av den redan kända Super Condition och de bioaktiva ingredienserna PSB®-komplex och oligopeptider. I motsättning till ett protein, som är uppbyggd av många aminosyror, består oligopeptider endast av få aminosyror och deras bindningsform, som tillsammans bildar en nukleotid. Nukleotider är grundbyggstenarna till DNA och transportmolekylen RNA.

Redan vid födseln är hästens utseende- och kroppsanlag för prestation, ämnesomsättningsprocesser samt andra egenskaper lagrat i cellkärnan i form av den genetiska koden också känd som hästens DNA. RNA läser den genetiska koden och främjar bildandet av nya proteiner, som ingår i uppbyggnaden och bildandet av hästens individuella och förutbestämda ämnesomsättningsprocessor eller andra individuella egenskaper.
För en regelbunden förnyelse och uppbyggnad av kroppen och kroppsfunktioner måste det således vara tillräckligt med nukleotider till hands. Försörjningsvägen kommer huvudsakligen från kroppens egen produktion, liksom något kommer från gamla exfolierade vävnadsceller samt foderingredienser.
I de flesta fall blir behovet av nukleotider täckt, men vid stor fysisk belastning kan kroppens egen försörjning vara otillräcklig. Fysiskt hårt belastade hästar kan ha gynnsam effekt av lättupptagliga nukleotider från ett tillskottsfoder, speciellt eftersom de naturligt förekommande nukleotiderna i växter är mindre tillgängliga för hästen.

Hur skiljer sig SC High Performer sig från användningen av Qelan och den välkända SuperCondition? Gemensamt för dem alla tre produkterna är att de endast ska användas till hästar som är under extrem hård belastning. Produkterna verkar stimulerande på ämnesomsättningsprocesserna i musklerna och andra delar av kroppen. Om behovet är att bygga upp muskulaturen, rekommenderas Gold Medal.

Qelan används som en energi-booster på själva tävlingsdagen och inte till den dagliga träningen. Qelan innehåller näringsämnen som är bundna i komplex av mycket små molekyler, som varierar i storlek från 250 – 600 µmol och som tas upp snabbt genom slemhinnorna.
SuperCondition är däremot ett energirikt tillskottsfoder, som kan användas dagligen till hästar med stor muskelbelastning eller till hästar som har svårt att återhämta sig efter hårt muskelarbete i perioden, där den tränas upp till eller är på toppnivå.
SuperCondition High Performer är ett tillskott, som kan användas dagligen i perioder, där hästen tränas upp till eller är på toppnivå. Produkten väljs framför SuperCondition, om hästen förutom problem med muskulaturen också visar tecken på dåligt immunförsvar, är mycket stressad eller har tendens till stor produktion av mjölksyra i musklerna och generellt har svårt att återhämta sig efter träning och tävling.