MHF

​Ny rapport om alkoholens skador i andrahand

Nyhet   •   Dec 09, 2015 13:28 CET

För tredje året i rad ger IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Forum Ansvar ut forskningsrapporten Alkoholen och Samhället. Temat för 2015-2016 är alkoholens skador i andra hand, ett relativt oanvänt begrepp som syftar till de skador som kan drabba samhälle och individer kring den/de som dricker alkohol.

Alkoholens andrahandseffekter är omfattande och påverkar de flesta delar av samhället. Det kan handla om fosterskador, oro och sämre skolresultat för barn och ungdomar, olyckor, vårdkostnader och våld, för att bara nämna några områden.

I rapporten följer en sammanställning av resultat från forskningen som visar hur alkoholens andrahandsskador yttrar sig och vilka förebyggande åtgärder som visat sig vara mest effektiva.

Om Forum Ansvar:

Tillsammans omvandlar vi kunskap till nytta

Vår verksamhet är ett samarbete mellan nordiska nykterhetsorganisationer, kyrkosamfund och andra samarbetsaktörer. Tillsammans har vi mer än 130 års erfarenhet av folkhälsoarbete.

Forum Ansvar är vårt gemensamma resurscenter för kunskapsutveckling och forskningsanalys inom alkohol- och drogfrågor. Med gemensam kraft möter vi de framtida utmaningar och samhällsförändringar som våra organisationer omfattar i sin verksamhet.

Forum Ansvar startade år 2014 och är initierad och ägd av Stiftelsen Ansvar för Framtiden (SAFF) och dess nordiska huvudmän.

Forum Ansvars huvudmannaorganisationer

  • Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan (Norge)
  • Alkohol & Samfund (Danmark)
  • Hela Människan (Sverige)
  • IOGT-NTO (Sverige)
  • MA - Rusfri trafikk og livsstil (Norge)
  • MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund (Sverige)
  • Sveriges Blåbandsförbund (Sverige)
  • Sveriges Frikyrkosamråd (Sverige)