ComAround Scandinavia AB

Ny rapport visar att fungerade IT-system och kunskap kan spara miljarder i Sverige

Nyhet   •   Jan 28, 2014 15:23 CET

Unionen har idag presenterat en ny rapport som visar att det finns 11 miljarder att spara bara i Sverige genom smartare införande och användande av IT-system. 

Enligt en ny rapport från Unionen minskar tjänstemännens inflytande över IT-miljön, även om deras vardag är beroende av IT.  Var tionde tjänsteman i undersökningen anser att de skulle kunna spara minst en timmes arbetstid per dag om IT-systemen fungerade bättre. Unionens beräkning visar att företagen skulle kunna frigöra tid bland tjänstemännen som motsvarar drygt 11 miljarder kronor årligen om IT-systemen fungerade som medarbetarna önskar.

Unionen har tagit fram ett centralt mål som handlar om att IT-system ska bidra med ökad effektivitet i företagen. För att lyckas måste dels tjänstemännen vara delaktiga i införande av IT-systemen, dels kontinuerligt kompetensutvecklas för att kunna använda IT-systemen på ett effektivt sätt via exempelvis lärarledda utbildningar eller självbetjäningstjänster.

Läs rapporten från Unionen

Om rapporten:
Rapporten Tjänstemännens IT-miljö – ingen ljusning i sikte är den fjärde undersökningen av tjänstemännens IT-miljö som Unionen låtit genomföra sedan 2008. Totalt 2 033 tjänstemän i privat sektor besvarade enkäten.