Xylem Sverige

Ny renvattenpump från ITT Energieffektiv – Enkel – Ekonomisk

Nyhet   •   Nov 26, 2010 15:36 CET

ITT Water & Wastewater breddar nu sitt utbud av pumpar för renvatten och vattenförsörjning. Nya pumpserien Lowara e-SV från ITT är utformad med fokus på tre ”e” – energieffektivitet, enkel installation och ekonomisk funktion. − Vi är världsledande när det gäller verkningsgrad, vilket innebär minimerad energiförbrukning ochdärmed även minskad negativ miljöpåverkan. De nya e-SV-pumparna kan dessutom kombineras med Hydrovar varvtalsstyrning från ITT, vilket ger möjlighet att ytterligare sänka elkostnaderna, säger Clas Edvardsson Berg, segmentschef för VA Transport på ITT Water & Wastewater Sverige.  Han poängterar att kraven på miljöhänsyn och energieffektivitet blir allt högre. När det gäller industriella processer och vattenförsörjning står pumpar för en betydande del av elförbrukningen, vilket gör dimensioneringen av dessa system avgörande för verksamhetens totala driftkostnader. Förutom högre verkningsgrad jämfört med tidigare erbjuder nya Lowara e-SV också enklare service. En sinnrik konstruktion gör det möjligt att byta den mekaniska tätningen utan att behöva montera av motorn. − Det innebär en minskning av reparationstiden på upp till 50 procent, säger Clas Edvardsson Berg. Andra nyheter i Lowara e-SV är utökade funktioner för vibrationslarm och torrkörningsskydd, vilket ökar driftsäkerheten och minskar risken för haverier. I förlängningen medför detta lägre livscykelkostnader.  Lowara är ett nytt märke på den svenska marknaden, men har sedan länge funnits i ITTs internationella varumärkesportfölj. Pumpserien Lowara e-SV ersätter nu den utgående Flygt PX-serien. − Genom att konsolidera hela vårt utbud i den här produktgruppen runt ett och samma varumärke, kan vi ytterligare dra nytta av att vi ingår i en stor koncern. Det medför bland annat bättre servicenivå och kortare leveranstider, säger Gunnar Berg, marknadschef på ITT Water & Wastewater Sverige. Snabb service och korta leveranstider underlättas av att tillverkningen av pumpserien Lowara e-SV sker vid fem fabriker utplacerade på olika håll i världen.

FAKTA Lowara e-SV från ITT Water & Wastewater är en serie vertikala driftsäkra och tekniskt avancerade universalpumpar i rostfritt utförande med ett stort antal användningsområden, exempelvis: • Pumpning och cirkulation av vatten inom kommun, industri och lantbruk. • Tryckstegring och vattenförsörjning • Bevattningssystem för lantbruk och idrottsanläggningar • Tvättsystem och fontäner • Matarvatten till pannor • Anläggningar för vattenrening och omvänd osmos  Serien finns i en rad olika modeller och storlekar med kapacitet upp till 160 kubikmeter per timme. Motoreffekter från 0,37 kW till 55 kW. Produkterna i e-SV serien finns tillgängliga från den 2 januari 2011.

För mer information, kontakta:

Clas Edvardsson-Berg, Segmentschef VA Transport

ITT Water & Wastewater Sverige

Tel: 08-475 66 96

clas.edvardsson-berg@itt.com