Sparbanken Öresund AB

Ny sparform 2012: Investeringssparkonto

Nyhet   •   Dec 01, 2011 15:37 CET

Riksdagen har fattat beslut om att introducera en ny form av sparande – investeringssparkonto. Tanken är att det ska bli lättare att spara i fonder, aktier, obligationer och andra värdepapper, eftersom man inte behöver redovisa kapitalvinster och förluster i deklarationen.

– Investeringssparkontot är en ny intressant sparform, framförallt för dig som sparar i aktier och andra värdepapper. Den stora fördelen är att du slipper deklarera varje köp och försäljning. Istället schablonbeskattas kontot, på samma sätt som en kapitalförsäkring, säger Michael Ekelund, fondchef på Sparbanken Öresund.

– Speciellt bra passar investeringssparkontot om du sparar på längre sikt, och dessutom är villig att ta lite större risker. Ytterligare en fördel är att du själv står som ägare till dina värdepapper och kan rösta på bolagsstämman. Det skiljer sig från en kapitalförsäkring.

– Schablonbeskattningen fungerar på så sätt att man räknar ut ett snittvärde av tillgångarna varje kvartal plus årets inbetalningar och överföringar. Detta utgör kapitalunderlaget, som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30/11 året innan. Man får då fram en schablonintäkt som tas upp till beskattning till 30 %.

– Under våren 2012  kommer vi i Sparbanken Öresund att kunna erbjuda våra kunder den nya sparformen.

För vem passar investeringssparkonto?

> För dig som sparar i aktier, fonder och andra värdepapper.

> För dig som är en aktiv sparare och  vill gå in och ur olika sparformer på ett enkelt sätt.

> För dig  som föredrar schablonbeskattning framför att deklarera dina kapitalvinster/förluster.

> För dig som har en förväntad avkastning på f.n. cirka fem procent.

För vem passar inte investeringssparkonto?

> För dig som föredrar sparande med låg risknivå, t ex räntefonder.

> För dig som vill ha möjlighet att ange en förmånstagare. Då är Kapitalförsäkring att föredra.

> För dig som vill ha möjlighet att koppla till skydd vid dödsfall.