Svenska Örtmedicinska Institutet Aktiebolag

Ny studie: Därför hjälper inte mer motion mot övervikt

Nyhet   •   Feb 08, 2016 12:00 CET

Den som är överviktig och ökar på träningsdosen för att bränna extra kalorier kommer inte att lyckas på sikt. Det visar en ny amerikansk studie. Anledningen är att kroppen anpassar sig till den högre aktivitetsnivån. En lyckad viktminskning handlar mer om vad och hur mycket man äter.

Att vara fysisk aktiv är på alla sätt bra för vår hälsa och stimulerar en rad olika positiva processer i kroppen samt håller de flesta livsstilssjukdomarna borta.

Den som vill gå ner i vikt ska självklart ägna sig åt fysisk aktivitet men framförallt ska man reglera intaget av kalorier. En studie vid universitet i New York visar att om vi börjar träna mer för att snabba på viktminskningen kommer det inte att fungera långsiktigt. Kroppen anpassar sig efter högre nivåer av aktivitet och därför uteblir den önskade viktnedgången.

Nuvarande viktminskningsrekommendationer har fokuserat på att öka den fysiska aktiviteten för att öka den totala mängden energiförbrukning.

Det finns sedan tidigare flera studier som visar på sambandet mellan ökad fysisk aktivitet och ökad energiförbrukning. Men den här studien visar att de långsiktiga effekterna av ökade träningsdoser inte ger lika mycket som man trott.

När man startar ett träningsprogram kommer resultatet ganska snabbt, speciellt om man varit inaktiv innan, men till slut planerar den uppåtstigande kurvan ut och man hamnar på en platå. Efter några månader kan resultaten till och med backa, det vill säga man går upp i vikt igen, trots att man ligger i och tränar.

En av forskarna, som arbetat i norra Tanzania, studerade jägar- och samlarfolket som gick långa sträckor varje dag och även gjorde andra fysiskt krävande aktiviteter som en del i deras vardag. Men trots den höga aktivitetsnivån fann den amerikanske forskaren att afrikanernas energiomsättning likande människor i Europa och USA som levde ett modernt stillasittande liv. Den upptäckten kom som en total överraskning.

I studien ingick 300 män och kvinnor. Under en vecka mättes deras dagliga energiförbrukning i vila och hur mycket energi de förbrände av den fysiska aktiviteten. Försökspersonerna som hade en måttlig aktivitetsnivå förbrände bara 200 kalorier mer per dag än den stillasittande gruppen.

Och personer som tränade mer än den måttliga gruppen hade inte högre energiförbrukning.

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta fysiskt aktiva förbrukar ungefär samma mängd kalorier varje dag vare sig de tränar måttligt eller ännu mer.

Resultatet av studien ger indikationer på att den som önskar gå ner i vikt bör fokusera på kosten. Men att en stillasittande livsstil är ohälsosamt för kroppen och en överdriven träning är kontraproduktivt för de som önskar uppnå en viktminskning.

Forskarna planerar nu för nya studier som ska undersöka hur kroppens immunsystem och reproduktionssystem svarar på och anpassar sig efter en ökad fysisk aktivitet utan att bränna kalorier.

Resultaten publiceras i tidskriften Current Biology.

Källa: Medical News Today.