Svenska Örtmedicinska Institutet Aktiebolag

Ny studie: Kan Jang lindrar förkylningssymtom snabbare än Bromhexin och placebo

Nyhet   •   Dec 02, 2015 18:00 CET

Influensa och förkylningar är det som orsakar mest frånvaro från jobbet än någon annan sjukdom under vintern. Får viruset fäste kan en vanlig förkylning bli bakteriell vilket kan resultera i lunginflammation eller bihåleinflammation. En ny studie på växtläkemedlet Kan Jang visade att Kan Jang lindrar hosta och halsirritation hos personer med övre luftvägsinfektion snabbare och effektivare än Bromhexin och placebo.

Vinter innebär förkylningar och influensor som, om de inte stoppas upp i tid, kan övergå till bakteriella inflammationer i lungor och bihålor. Extra utsatta är äldre och barn som har ett nedsatt immunförsvar men också alla som stressar, sover dåligt, röker eller på andra sätt har ett försvagat immunförsvar. Stoppas förkylningen i tid slipper man både sjukfrånvaro och svårare infektioner.

En ny studie på det traditionellt växtbaserade läkemedlet Kan Jang visade att Kan Jang dämpade hosta och halsirritation snabbare och effektivare jämfört med placebo och hostmedicinsubstansen Bromhexin.

Studien omfattade 177 kvinnor och män mellan 12 och 65 år med vanlig förkylning (icke komplicerad övre luftvägsinfektion) som hade hosta som huvudsymtom. Syftet med studien var att jämföra Kan Jang med Bromhexin och placebo. Försökspersonerna delades in i tre grupper. 66 personer fick Kan Jang oral lösning, 57 personer gavs Bromhexin och placebogruppen bestod av 54 förkylda försökspersoner. De behandlades under 5 dagar och skillnaden mellan Kan Jang och Bromhexin samt placebo var betydande.

Kan Jang visade en signifikant säkerställd skillnad i lindring av hosta och intensiteten i hostan som startade redan efter 2 dagar för att fortsätta och öka ge en förbättring dag 3 och dag 4. Det vill säga, de som behandlades med Kan Jang återhämtade sig snabbare än placebo och Bromhexin-gruppen. Det var först efter 5:e dagen som hostan hos placebo- och Bromhexin-gruppen lindrades.

Forskarna definierade hostan som en kombination av frekvens, varaktighet och styrka samt att den uppskattades på en skala från 0 till 9 där 0 var lika med ingen hosta, 1-3, mild hosta, 4-6, svår hosta och 7-9 var lika med svår hosta. Medelvärdet av hostan hos försökspersonerna var 5,0-5,3, det vill säga måttlig hosta.

Behandlingen tolererades väl hos alla försökspersoner. Inga allvarliga biverkningar observerades. Studien publicerades i tidskriften Phytomedicine i oktober 2015 och var ett samarbete mellan svenska och armeniska forskare.