Endometriosföreningen, Sverige

Ny styrelse för Endometriosföreningen, Sverige

Nyhet   •   Maj 10, 2016 21:20 CEST

På årsmötet valdes ny styrelse till Endometriosföreningen Sverige. Vi tackar alla gamla ledamöter och Christina Liffner som lämnar ordföranderollen efter många år. 

Den nya styrelsen består av: 

Ordförande - Katja Vatanen

Ledamot - Katarina Olbers

Ledamot - Carola Bengtsson

Ledamot - Jessica Klahr

Ledamot - Hanna Gellerbrant

Ledamot - Ella Granbom

Suppleant - Christina Liffner

Suppleant - Elisabet Andersson

Suppleant - Kristin Sandblom