Accelerator Nordic AB

Ny svensk metod för kvantifiering av hjärnstrukturer

Nyhet   •   Jun 03, 2013 16:48 CEST

Efter att ha utvärderat SyntheticMRs programvara i samband med uppföljning av MS-patienter skriver Mattias Vågberg, exam. läkare, doktorand, och Anders Svenningsson, docent, överläkare, Neurologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, i BestPractice:

”Enligt vår mening visar de presenterade resultaten att SyMap kan mäta hjärnatrofi på ett tillförlitligt sätt. Detta medför en möjlighet att i kliniken föra in kliniskt högintressanta data som tidigare enbart varit tillgängliga inom forskningen.”

”SyMap-metoden innebär en möjlighet att faktiskt börja sätta exakta siffror på något vi i kliniken hittills fått göra grova skattningar av.”

Artikeln publicerades i BestPractice, nr 1, februari 2013 och bifogas nedan.