EPLAN Software & Service AB

Ny tilläggsmodul "Copper" för EPLAN Pro Panel Professional

Nyhet   •   Aug 28, 2012 16:56 CEST

Ställverk används praktiskt taget vid alla elflöden. Copper tilläggsmodul för EPLAN Pro Panel Professional tillåter fri design, konfiguration och virtuell montering av styrskåp och de nödvändiga busbar-systemen. Med EPLAN Pro Panel Copper kan information från Rittal Power Engineering planeringsverktyg, som är en mjukvara vilken används för konfiguration och design av ställverk för lågspänning, till exempel användas för att anpassa nödvändiga komponenter i Rittalsystemet till en virtuell 3D-modell.

Den omfattande nya tekniska lösningen börjar med konstruktionen av ställverk. Med EPLAN Pro Panel Copper kan användarna enkelt föra över resultatet av designprocessen till det övergripande projektet för ytterligare virtuella inställningar och montering av styrskåp. Copper-modulen gör det möjligt att planera för olika komponenter, som tilläggssystem baserade på Ri4Power-lösning från Rittal eller RiLine60-modul busbar-system och TS 8 styrskåp. Alla busbar-system och det tillhörande anslutningselementet kan bli individuellt designat och monterat virtuellt.

Intuitiv konstruktion av kopparkablar
Höljet, tillbehör och utrustning som huvudswitchar och -brytare, samt kopparskenor är sammanställda inom EPLAN från ett komponentbibliotek online och sammansatt till en virtuell prototyp. Där busbar-teknologin stannar, kan användarna fritt konstruera kopparskenor och anslutningselement inom 3D monteringsstrukturen och, om nödvändigt, böjas och anpassas därefter. Design och produktionsrelaterad information, som böjningsradier eller företagsspecifika böjningsregler, används direkt vid busbar-designprocessen och vid ritningar av processkomponenter. Ett individuellt formbibliotek hjälper till att hålla nere antalet olika varianter under tiden som nivån av standardisering av produktion och montering ökar. Den innovativa EPLAN e-Touch Teknologin gör att kopparkablar passar intuitivt. I korthet: Prototypen av ställverket är på plats långt innan den första komponenten har beställts, producerats eller anpassats.

Tidigt upptäcka potentiella problem
Borrhål, urtag och stanshål kan definieras vid olika slags kopplingar av koppardelar i 3D monteringsdesign - antingen som normbaserad borrsmall eller genom att placera dem individuellt. Den information som behövs för att producera och bearbeta komponenterna, förses från EPLAN för manuell produktion eller för att kontrollera NC-baserade böjnings-, borrnings- eller präglingsmaskiner. Lämpliga testkörningar på systemet och inbyggda antikollisionssystem tillåter att hela den virtuella prototypen av ställverket kontrolleras. Potentiella problem kan upptäckas tidigt inom produktutvecklingsprocessen, vilket förhindrar ändringar i sista minuten vid produktions- och monteringsstadiet, vilket kan fördröja leveransen. Om en ändring måste göras uppdaterar systemet automatiskt alla berörda komponenter, stycklistor, rapporter och produktionsritningar. Användarna sparar på så vis tid, pengar och material.

Förenklad upphandling av utrustning
Ett antal rapporter för beställning av utrustning och koordination accelererar hela processen. Systemet genererar rapporter för materialbeställningar, kaplistor och värdefulla produktions- och monteringsdokument. Integration med produktutveckling säkerställer att data av upphandling av utrustning, förberedelse av beställningar och koordination, produktion och anpassning används. I korthet: Ett jämnt arbetsflöde tillför systemoperatörerna med färdig dokumentation i enlighet med maskindirektiven.