HolidayPhone AB

Ny undersökning: 89% tycker att mobilt internet på resan är för dyrt för att använda.

Nyhet   •   Nov 24, 2011 15:41 CET

HolidayPhone har undersökt resenärers internetvanor på utlandssemestern. 89% av de tillfrågade som använder mobilt internet vanligtvis, anser att priset för att använda mobilt Internet i utlandet är för dyrt för att använda och stänger av mobilsurf utomlands. Samtidigt anser 67% att mobiltelefonen är den viktigaste teknikprylen att ta med på resan.

Moderna mobiltelefoner är utvecklade med förutsättningen att användaren har tillgång till billigt mobilt Internet. Men detta gäller vanligtvis inte på utlandsresan om man inte använder en separat tjänst för ändamålet, t.ex HolidayPhone. Att läsa lite mail, facebook etc kan lätt kosta flera 1000 kronor redan efter några minuter mobilsurf utomlands. Den kostnadsspärr som de flesta operatörer nyligen infört har även resulterat i ett ökad medvetande om vilka kostnader som förknippas med att använda mobilt internet i utlandet.

Konsekvensen har blivit att de flesta (89%) helt slutat att använda mobilt internet utomlands, men många råkar ändå ut för en oväntad kostnad iochmed att s.k. "appar" ofta konsumerar datatrafik upp till kostnadstaket utan att användaren tänker på, eller märker det.

Av den gruppen som trots allt använder mobilt Internet i utlandet ingår användare av HolidayPhone, som gör att priset för mobilt internet blir ungefär detsamma som i Sverige. Endast en mycket liten andel väljer idag att frivilligt använda dataroaming med sin vanliga svenska operatör i utlandet.

Ändå tycker hela 67% av de som svarat, att mobiltelefonen är den viktigaste teknikprylen att ta med på resan. Kameran och datorn kom på delad andra plats med 13% vardera. Endast 4% ansåg att surfplattan/iPad var den viktigaste teknikprylen att ta med på resan.

"Det är just på resan behovet av mobilt internet oftast är som störst. Ofta vill man boka hotell, attraktioner, studera kartor online etc. under resan, samtidigt som man saknar tillgång till fast internet.", säger Joacim Boivie, VD på HolidayPhone.

Undersökningen gjordes på Facebook under november 2011. Ca 1000 slumpvis utvalda personer över 30 år i Sverige tillfrågades.