Föreningen Vård- och omsorgscollege

Ny utbildning till språkombudsutbildare!

Nyhet   •   Maj 26, 2016 10:32 CEST

2015 genomförde Vård- och omsorgscollege tillsammans med Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum en pilotutbildning för språkombudsutbildare. Tanken är att språkombudsutbildarna sedan i sin tur ska bedriva lokal utbildning för blivande språkombud. Nu bjuder vi in till fler utbildningstillfällen! Två utbildningsomgångar planeras för hösten 2016.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har inom ramen för olika projekt genomfört utbildning till språkombud sedan 2008. Språkombuden är medarbetare som fungerar som nyckelpersoner för gemensam språkutveckling på arbetsplatser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar men som också kan ge enskilt stöd till kollegor som behöver det.

För att ett språkombud ska ha förutsättningar att genomföra sitt uppdrag krävs stöd av chef och en medveten satsning på arbetsplatslärande som medel för verksamhetsutveckling. En ny språkombudsutbildning enligt konceptet Blended Learning är utvecklad.

Under hösten 2015 utvecklades och genomfördes en nationell pilotutbildning för språkombudsutbildare. Vård- och omsorgscollege kan under hösten 2016 erbjuda ytterligare två utbildningsomgångar för språkombudsutbildare där deltagarna parvis ska utveckla kunskaper och färdigheter i att leda lokal språkombudsutbildning.


Mål för utbildningen är att deltagarna ska:

 • Kunna planera, genomföra och utvärdera lokal språkombudsutbildning
 • Utveckla kunskaper om arbetsplatslärande, språkutveckling och interkulturell kommunikation
 • Utveckla personlig kompetens och förhållningssätt i rollen som utbildningsledare
 • Utbildningen omfattar fyra träffar under hösten 2016 med mellanliggande uppgifter som beräknas omfatta c:a sex arbetsdagar.

  Förkunskapskrav

  Utbildningen riktar sig till lärare eller motsvarande med minst 30 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller dokumenterad erfarenhet av SFI/Svenska som andraspråk, vård- och omsorgslärare med gedigen kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård, äldreomsorg och/eller omsorg om personer med funktionsnedsättning samt till verksamma inom vård och omsorg med vana att leda grupper. En förutsättning för deltagande är datorvana och tillgång till bärbar dator eller surfplatta. De två personer (team) som anmäls bör uppfylla följande kriterier som par:

 • Kunskap om och intresse för vård- och omsorgens vardagsarbete
 • Kunskap om social dokumentation
 • Kunskap om andraspråksinlärning och – utveckling
 • Datorvana
 • Kunskap och erfarenhet av pedagogik och didaktik
 • Efter genomförd utbildning utfärdas diplom. För att få diplom för utbildningen krävs deltagande vid utbildningsträffarna samt inlämnade studieuppgifter.

  Anmälan

  Inbjudan till språkombudsutbildare vänder sig till regionala Vård- och omsorgscollege. De regioner som är intresserade anmäler två personer (gärna fler) för att ge bättre möjligheter till samarbete kring utbildningarna i den egna regionen, samt för att kunskapskraven ska kunna uppfyllas.

  Två utbildningsomgångar planeras för hösten 2016, under förutsättning att det finns tillräckligt många deltagare. Sista anmälningsdag för båda utbildningstillfällena är 15 juni 2016, och besked om antagning sker senast 30 juni. Kurskostnad per deltagare är 6 900 kr exkl. moms. Anmälan är bindande.

  Är du själv intresserad av att gå utbildningen, vet någon annan som skulle passa eller bara vill ha mer information? Kontakta ditt närmaste regionala Vård- och omsorgscollege.

  Vill du veta er om funktionen språkombud? Klicka här!