Work for you Sverige

Ny utbildningsledare och nytt pedagog-team på plats för Yrkeshögskole-utbildningen i Lund

Nyhet   •   Mar 06, 2015 15:50 CET

För att säkerställa att högt ställda kvalitetsmål kan uppnås har en ny utbildningsledare och nya pedagoger anställts av Work for you. De nya medarbetarna ersätter de som tidigare arbetade med Yrkeshögskoleutbildningen i Lund.

- Med ett nytt och starkare team på plats möter vi myndighetens krav på kvalitetssäkring, kommenterar Linda Lantz som är ansvarig för Work for you:s YH-verksamhet. Med vår samlade kompetens kan varje studerande motiveras med en egen individuellt anpassad plan utifrån sina förutsättningar.

Under utbildningstiden sker en omfattande dokumentation av varje studerandes progression genom kunskapsmätning, registrering av CV, LIA avtal, utlåtanden av handledare samt statistik över möten och lektioner.

Även lärarna och utbildningsmetodiken följs rutinmässigt upp enligt ett omfattande kvalitetsprogram.
- Långsiktigt får vi nu också kapacitet att utbilda fler framöver om antalet studerande i Lund fortsätter att öka, avslutar Linda Lantz.

För ytterligare information: Linda Lantz, ansvarig för Yrkeshögskoleutbildning 072 2520618

www.workforyou.se