Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Ny vägledning för samnordiska förpackningar

Nyhet   •   Feb 21, 2014 10:07 CET

De nordiska läkemedelsmyndigheterna har tagit fram ”Guideline on Nordic packages” samt ”Frequently Asked Questions” för att underlätta det regulatoriska arbetet med samnordiska läkemedelsförpackningar.

Dokumenten är tillämpbara både för humana och veterinära produkter. ”Guideline on Nordic Packages” innehåller allmän information om nordiska förpackningar, medan ”Frequently Asked Questions” ger mer detaljerad information i specifika frågeställningar. Nu finns det också ett formulär, ”Question to the Nordic package group”, som ska användas för frågor till myndigheterna. Samtliga dokument är framtagna i samarbete mellan läkemedelsmyndigheterna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

  

Relaterad information

 Produktinformation