Byggherrarna

Ny vägledning för upphandling

Nyhet   •   Nov 05, 2010 11:02 CET

Kammarkollegiet har med stöd av Byggherrarnas utskott för LOU-frågor tagit fram unika vägledningar för att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling inom byggsektorn. I vägledningarna ges praktiska råd för varje moment i upphandlingsprocessen från det att ett behov uppstår till dess att kontraktet tecknas och följs upp. I vägledningarna finns också former för de upphandlande myndigheterna att, utöver produktionskostnaden, lyfta fram och betona livscykelkostnader och kvalitetskriterier och därmed bidra till en god affär.

Hämta vägledningen för upphandlande myndigheter som pdf nedan