Sveriges Kommuner och Landsting

Ny välfärdsorganisation för fler i arbete

Nyhet   •   Feb 17, 2011 11:27 CET

På en konferens idag förde SKL fram behovet av en ny välfärdsorganisation, ”En gemensam ingång”, som syftar till att få fler i arbete och färre i behov av bidrag.

Idag arrangerar SKL konferensen "En gemensam ingång". Medverkar gör bland annat Stefan Attefall, förvaltningsminister, Carola Gunnarsson, förste vice ordförande för SKL, och Lars Högdahl, utredare.

– Vi ser att det finns ett behov av en samordnad myndighetsstruktur eftersom dagens myndigheter i alltför hög grad ser den enskilde som ett ansvar för någon annan. Vi vill ha en bred försöksverksamhet av det som kallas "En gemensam ingång", sade Carola Gunnarsson, förste vice ordförande för SKL, när hon inledningstalade på konferensen.

– "En gemensam ingång" ska vara lokala servicepunkter både för medborgare med komplexa behov inom social-, sjukförsäkrings- eller arbetsmarknadsområdena och för medborgare gällande allmänna frågor, samhällsinformation, rådgivning och annat, sade Carola Gunnarsson.

– Det övergripande målet för en ny organisation måste vara att få fler i arbete och fler att klara egenförsörjningen. En ny organisation på lokal nivå måste utgå från de enskildas behov och inte från myndigheters strukturer, sade Carola Gunnarsson.

Fakta

Sveriges kommuner vill ha en ny välfärdsorganisation – en i vilken statens och kommu-nernas resurser är samlade och samordnad bakom en gemensam ingång. I juni 2008 sände Sveriges Kommuner och Landsting till regeringen sitt förslag om ”En gemensam ingång”. I november 2009 lämnade utredaren Lars Högdahl i sitt slutbetänkande av utredningen om Utveckling av lokal service i samverkan ett liknande förslag, och föreslog samtidigt att en Samverkansdelegation skulle inrättas inom regeringskansliet. Denna samverkansdelegation föreslås bl.a. att få uppdraget att anordna en försöksverksamhet med en gemensam ingång i minst 15 kommuner. I februari 2010 skickade ett 60-tal kommuner och andra aktörer ett Upprop till regeringen om att snarast komma igång med utveckling av en samordnad välfärdsorganisation.

› Ladda ner höguppöst bild på Carola Gunnarsson

› Mer om SKL:s arbete med "En gemensam ingång"

För mer information: Torgny Ljungkvist, handläggare, på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08-452 78 21 , mobil: 070-319 78 21 , e-post:torgny.ljungkvist@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter: @S_K_L