SWINX AB

Ny version av Swinx ScanLev ute nu!

Nyhet   •   Feb 16, 2010 16:28 CET

Utvecklingen av Swinx ScanLev, programmet för skanning av leverantörsfakturor, fortsätter i rask takt. Allteftersom nya användare tar programmet i bruk får vi in fler och bättre förslag till förändringar och förbättringar. I nya versionen märks bl a autoattest, nya kopplingar och flexiblare personliga inställningar.

Koppling mot ännu ett affärssystem
Swinx ScanLev lanserades sommaren 2009. På kort tid har programmet fått stort genomslag bland små- och medelstora företag som vill förbättra och förenkla hanteringen av sina leverantörsfakturor. Redan från start var systemet integrerat med ett par av marknadens ledande ekonomisystem för denna målgrupp. Nu har Swinx ScanLev även kopplats samman med att annat väletablerat affärssystem, Mamut Enterprise. Under året räknar vi med att fortsätta utveckla kopplingar mot ytterligare program.

Autoattest
I Swinx ScanLev finns inbyggda rutiner för ankomst- och attesthantering. För varje användare ställer man in vilka ekonomiska ramar attesten omfattar. En del av de mindre företagen vill ha en förenklad hantering och då kan man använda den nya inställningsmöjligheten för autoattest. Fakturan sätts då som attesterad redan vid inregistreringen och är därmed klar för överföring av både transaktioner och fakturabild till ekonomisystemet.

Personliga inställningar
Olika användare har olika önskemål om hur inmatning i systemet ska ske. Ofta vill man ha samma ordning i markörförflyttningen som i sitt affärssystem. Därför finns nu möjlighet att ställa in både i vilken ordning fälten ska visas samt vilken bredd man vill ha. Inmatningen förenklas och risken för felaktigheter minskar.

Förbättrat stöd för attesthantering via mail
Med Swinx ScanLev kan man även sköta attesthanteringen via vanlig epost. Föreslagen kontering och faktuabilden/bilderna skickas då ut till de medarbetare som föredrar att attestera på detta sätt. Nytt är att det nu även finns stöd för de mailsystem som enbart använder HTML-format, som t ex Googles gmail.

Utöver detta finns naturligtvis ett antal mindre förändringar och förbättringar samt diverse rättningar.