Celebration

Ny webbplats för Medvind Informationsteknik

Nyhet   •   Dec 21, 2012 09:32 CET

Med utgångspunkt i tidigare framtaget kommunikationskoncept skapade vi en ny webbplats för Medvind Informationsteknik. Webbplatsen är byggd med Umbraco och hanterar såväl en publik del med information om företaget och dess erbjudande som en kundarea där befintliga kunder kan hitta aktuell information, anmäla sig till kurser, beställa uppgraderingar och lämna supportärenden.

Webbplatsens syfte är att informera presumtiva kunder om det system och de tjänster man erbjuder; IT-stöd för resurshantering och bemanningsplanering. Besökarna ska hitta information om systemet, om vilka branscher och kundsegment man riktar sig till samt vilka kringtjänster och anpassningar man erbjuder. Givetvis presenteras också information om företaget och besökarna ges möjlighet att kontakta Medvind för utförligare information.

Kundarean syftar dels till att ge nya kunder en bild av vilken servicenivå man kan vänta sig som kund: att Medvind erbjuder utbildningar, att supportärenden hanteras på ett smidigt sätt och att man tas väl om hand som kund hos Medvind. Webbplatsen innehåller till stor del inloggningsskyddad information och funktion men en delmängd av informationen är öppen för vem som helst att läsa. Primärt är dock Medvind KundArea en kommunikationskanal och serviceplats för befintliga kunder. På kundarean kan inloggade kunder enkelt via webben boka in sig på kurser, beställa systemuppgraderingar och lägga ärenden till Medvinds support. Här erbjuds också självservice i form av nedladdningsbara manualer och handböcker, en FAQ-sektion, nyheter, versionsinformation mm.

Supportärenden hanteras helt på webbplatsens kundarea och är utvecklad för Medvinds specifika behov. Umbraco CMS används för att hantera innehåll och sidstruktur och vi utnyttjar medlemshantering i Umbraco för organisationer och rättigheter (åtkomst) till kundarean. Kunderna lägger sina ärenden via formulär på webbplatsen och läser också svar från Medvind (notifieringar ges också om så önskas via e-post), ställer följdfrågor och så vidare. Medvinds handläggare loggar även de in via webbgränssnittet för att hantera ärenden, kategorisera, prioritera och fördela ärenden internt. Alla svar till kund hanteras också de den här vägen.

Systemet ger Medvind möjlighet att på ett enkelt sätt erbjuda kunderna support men också möjlighet att följa upp och via statistik hitta mönster, är det t ex en viss funktion eller en viss modul i systemet som ofta generera supportärenden? På så sätt kan man använda detta data till att hitta förbättringspunkter i den produkt man erbjuder kunderna.

Webbplatsen ser du här: www.medvind.it