Arbetsgivarverket

Nya avtal stödjer en effektiv omställning i statlig sektor

Nyhet   •   Jun 25, 2014 17:49 CEST

Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO har den 25 juni undertecknat en överenskommelse om två nya avtal som utifrån ett helhetsperspektiv ska stödja en effektiv omställning inom den statliga sektorn.

De båda nya avtalen gäller från och med den 1 januari 2015. Det innebär att Trygghetsavtalet fortsätter att gälla fram till och med den 31 december 2014. Avtal om omställning reglerar vad som gäller när en statligt anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist respektive när en tidsbegränsad anställning löper ut. Avtal om lokala omställningsmedel syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling.

Innebörden av dessa två avtal är att hela omställningskedjan hålls samman allt från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag.

– Båda avtalen stödjer också aktivt arbetslinjen och bidrar till ett längre arbetsliv. Jag är mycket glad över att parterna på det statliga avtalsområdet gemensamt tagit ansvar för detta helhetsperspektiv på omställning, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

Läs mer om avtalen via resurslänkar till denna artikel.