Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Nya EU-regler säkrar användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter

Nyhet   •   Maj 28, 2014 16:28 CEST

Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen om behovet av nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter. De nya EU-reglerna innebär bland annat att halterna sänks och att användningen i barnprodukter (0-3 år) begränsas. De nya reglerna förväntas träda i kraft hösten 2014.

Regeringen gav den 19 december 2013 Läkemedelsverket i uppdrag att i samråd med Kemikalieinspektionen utreda konsekvenserna av de föreslagna EU-begränsningarna som träder i kraft under 2014 när det gäller användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter. I uppdraget ingick också att utreda behovet av och förutsättningarna för Sverige att införa mer långtgående nationella regler för propyl- och butylparaben.

Anledningen till förändringarna av regelverket för propyl- och butylparaben är att man vill säkra upp mot risken för misstänkta hormonstörande egenskaper vilket har utretts av den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) inom EU. Läkemedelsverket har granskat underlaget och har kommit fram till att bedömningen täcker upp för dessa risker.

– Parabener är mycket väl undersökta med avseende på deras säkerhet. Utifrån de vetenskapliga underlag vi har tillgång till tycker vi att de regler som kommer att införas inom EU under 2014 för propyl- och butylparaben är fullt tillräckliga, säger Lena Nohrstedt, utredare på Läkemedelsverket.

Däremot anser Läkemedelsverket att det finns områden som behöver studeras ytterligare samt att det finns ett allmänt behov av att fortsätta att bevaka frågan om konserveringsmedel i kosmetika.

– Vi behöver titta närmare på att alla ämnen som används för sin konserverande effekt i kosmetiska produkter är utredda och granskade. Idag uppskattas 9 procent av Europas eksempatienter ha kontaktallergi mot ett eller flera konserveringsmedel. Därför är det viktigt att vi forstätter att studera dessa ämnen eftersom det är produkter som vi alla använder i vår vardag, säger Lena Nohrstedt, utredare på Läkemedelsverket.

Sammanfattningsvis drar Läkemedelsverket följande slutsatser om säkerheten av användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter utifrån befintliga data:

  • Ämnena bedöms inte ha hormonstörande effekter vid den exponering som är aktuell för kosmetiska produkter
  • Ämnena är använda under mer än 50 år i många produkter utan att ha orsakat många fall av kontaktallergi och bedöms ha lägre allergirisk än flertalet andra konserverande ämnen
  • Ämnena är inte bedömda som cancerframkallande, allergiframkallande eller miljöfarliga
  • Ämnena ansamlas inte i människokroppen eller miljön.

Med dessa vetenskapliga skäl anser Läkemedelsverket att det inte finns behov av mer långtgående nationella regler för propylparaben och butylparaben.

 
Kontakta oss

Lena Nohrstedt
Utredare, Kosmetika och hygienprodukter
018-17 42 07
 
Susanne Zakrisson
Enhetschef, Kosmetika och hygienprodukter
072-516 41 30