Alecta

Förbättringar i Alecta Optimal Pension

Nyhet   •   Jun 19, 2013 08:14 CEST

Nu blir Alecta Optimal Pension ännu bättre. Stegvis sänkning av risken, avgiftstak och förbättrad garanti är några av nyheterna. Förbättringarna gäller från 1 juli för alla kunder inom ITP, både nya och gamla.

Förbättringarna gäller till en början ITP 1, ITPK och Livsarbetstidspremier som kommer från Collectum.

Stegvis sänkning av risken med ny placeringsinriktning
I Alectas förvalda placeringsinriktningen sänker vi risknivån stegvis inför pensionering. Allt för att pensionen ska bli mindre känslig för svängningar på den finansiella marknaden. Vi minskar andelen aktier i två steg:

  1. När du blir 63 år - från 60 procent till 50 procent.
  2. När du går i pension, eller senast vid 65 år – från 50 procent till 40 procent.

Du har också möjlighet att själv välja en annan placeringsinriktning om du skulle vilja det.

Max 75 kr per månad i avgift 
Förvaltningsavgiften i Alecta Optimal Pension ligger på 0,10 procent av kapitalet. Nu inför vi ett avgiftstak för förvaltningsavgiften som innebär att den inte blir högre än 75 kronor per månad och avtalsområde.

Med ett kapital på en halv miljon kronor innebär det att avgiften blir 0,10 procent, vid 1 miljon kronor 0,09 procent och vid 1,5 miljoner kronor 0,06 procent.

Till det kommer, som tidigare, kapitalförvaltningskostnaden på 0,03 procent. 

Högre garanterad pension när utbetalningen startar
Alecta utökar garantin så att den garanterade delen av pensionsutbetalningen baseras på det som är högst av inbetalda premier (gällde tidigare) eller 70 procent av pensionskapitalet vid den tidpunkt då utbetalningen börjar.

Flyttar du din tjänstepension till oss får du nu bättre garanti
När du flyttar ditt pensionskapital till oss, utgår garantin från hur gammal du är vid flytten. Om du är under 40 år gäller garantin hela kapitalet. Andelen av det inflyttade kapitalet som vi beräknar den garanterade pensionen på minskar sedan i takt med din ålder vid flytten.

Vår ambition - en stabil pension från år till år
Varje år räknar vi om den månatliga pensionen för det kommande året. Beloppet kan både öka och minska, men vår ambition är att pensionen ska vara så stabil om möjligt från år till år. Därför inför vi en regel som säger att pensionen normalt inte minskar mer än fem procent och normalt inte heller ökar med mer än tio procent från ett år till ett annat.