DNV GL Sweden

Nya ISO 14001 – publiceras troligen i september

Nyhet   •   Feb 17, 2015 18:03 CET

Processen att ta fram en den nya utgåvan av den internationella standarden för miljöledning har fördröjts och standarden publiceras nu troligen i september. De många kommentarerna gör arbetsgruppens omfattande och extra möten har fått sättas in för att gå igenom de ca 1400 kommentarerna.

Förra veckan samlades omkring 50 experter från fler än 20 länder vid Tokyo University i Japan. Syftet var att hantera alla ca 1400 kommentarer som lämnats från de nationella kommittéerna och ta ISO 14001 från DIS- till FDIS, det sista steget innan standardens kan publiceras.

Arbetsgruppen hann igenom kommentarerna kring några av de viktigaste kapitlen och kunde enas om förbättringar i dessa. Det var dock inte möjligt att hantera samtliga kommentarer och ett nytt möte är inplanerat i april för att gå igenom de som kvarstår.

Detta fördröjer processen och innebär att standarden tidigast kan publiceras i september 2015, och inte i juli som tidigare angivits. Bland standardens användare kommer det sannolikt att ses som en fördel om publiceringen sammanfaller med den nya ISO 9001-standarden, men om det blir så beslutas av ISO.

Effektiv standard

ISO 14001 är en effektiv standard för miljöledning. Detta bekräftas av resultatet från ”ISO 14001 Contiunal Improvemnet Survey 2013” som visade att standarden har varit en viktig drivkraft i miljöarbetet och för att hantera lagar och andra krav.