Båstads kommun

Nya kommunfullmäktiges första möte 1 november 2010

Nyhet   •   Nov 01, 2010 21:45 CET

De 41 nyvalda kommunfullmäktigeledamöterna i Båstads kommun samlades den 1 november till den nya mandatperiodens första fullmäktigemöte. 17 av dem är helt nya i kommunpolitiken i Båstad, 24 har varit med tidigare. Fullmäktige valde efter voteringar vilka som ska leda fullmäktiges arbete 2010-2014. Även en ny valberedning utsågs.

Benkt Ragnarsson (M), valdes till ordförande och får därmed fortsätta leda fullmäktiges arbete under den nya mandatperioden. M och FP fick stöd för sin kandidat av S.

Till sin hjälp får Benkt Ragnarsson Charlotta Bjärholm (FP), som valdes till 1:e vice ordförande och Håkan Philipsson (S), som blir 2:e vice ordförande.

Bjärepartiet försvinner därmed från fullmäktiges presidium.

Det är fortfarande oklart vilka partier som ska styra Båstad under den nya perioden, något som präglade kvällens sammanträde. Moderaterna och Folkpartiet, som regerat i minoritet under de senaste året, har inte klart med någon ny majoritet.

Det blev strid om såväl kvällens dagordning som ordförandeposterna med voteringar och slutna omröstningar. Och budgeten för 2011 återremitterades, efter förslag från Socialdemokraterna. 

Ålderspresident ledde mötet

Mötet leddes av fullmäktiges ålderspresident Kjell Andersson (BP), den politiker som suttit flest mandatperioder i rad.

Kjell Andersson hälsade alla ledamöter välkomna till fullmäktige, speciellt Miljöpartiet, som nu kommer tillbaka i båstadpolitiken.

Han berättade också att nu inleds den 14:e mandatperioden sedan kommunslagningen 1971.

- Under denna tid har cirka 10.200 beslut tagits!

Godkännande av dagordningen - BP ville bordlägga val till KF

Votering om punkter på dagordningen

Mötet startade med en votering om vissa punkter på dagordningen. Eddie Grankvist (BP) yrkade att punkterna 9-12 om val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige skulle bordläggas till nästa sammanträde.

Anette Åkesson (M) ansåg att punkterna skulle vara kvar.

Så blev det också. Voteringen slutade med att 22 röstade för att avgöra valen ikväll medan de 19 ledamöter som ville bordlägga valen förlorade.

M och FP fick med sig S i denna votering. C, KD, MP, BP och SD röstade för bordläggning.

Beslut om oförändrad skatt 2011

Fullmäktige beslutade att skatten ska vara oförändrad 2011, det vill säga 20:23 kronor per skattekrona. Här var alla eniga.

Ordförande i valberedningen 101101-141031

Moderaterna föreslog Ulf Holmerg (M) och Bjärepartiet ville se Torgny Brenton (KD) som ordförande.

Efter votering med sluten omröstning valdes Ulf Holmberg till ordförande med 27 röster, mot 14 för Torgny Brenton.

Val av vice ordförande i valberedningen för tiden 101101-141031

Bjärepartiet föreslogTorgny Brenton (KD) medan socialdemokraterna förde fram Håkan Philipsson (S).

Även här blev det votering med sluten omröstning.

Håkan Philipsson (S) fick 26 röster, mot 15 för Bjärepartiets kandidat, och vann därmed omröstningen.