AP&T AB

Nya lösningar för presshärdning ger kortare cykeltider

Nyhet   •   Nov 30, 2011 10:35 CET

I plåtformningsindustrins ständiga jakt på allt högre produktivitet har
cykeltiderna en nyckelroll. För att möta kundernas behov har AP&T utvecklat
flera nya lösningar som ger en effektivare presshärdningsprocess.

Snabbare kylning med tryckutjämning

AP&T PLS (Press Leveling System) är ett exempel. Systemet bygger på
att fyra sammanlänkade hydrauliska cylindrar jämnar ut kontakttrycket i pressverktyget.

– Man får ett högkvalitativt slutresultat utan problem med
toleranser samtidigt som kylningen blir betydligt effektivare än annars, säger
Johan Friberg, senior advisor på AP&T.

Varmklippning kapar cykeltiderna

Varmklippning av ämnen är ytterligare en metod som kortar den totala
produktionstiden. Genom att varmklippa plåtdetaljerna till rätt form redan i
presslinjen kan man tillsammans med förutveckling av ämnet ersätta upp till 90
% av den efterbearbetning som idag vanligtvis sker med laserskärning.